Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Jaardocument 2019 Maastricht UMC+ is verschenen

Het Jaardocument 2019 van het Maastricht UMC+* (ofwel het bestuursverslag) is verschenen. In dit jaardocument vindt u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht UMC+ over het jaar 2019, evenals een overzicht van de kerncijfers. In het jaardocument focussen we op de doelen van onze organisatie voor 2019 en op de behaalde resultaten; tevens blikken we vooruit naar 2020 en verder.

Het Jaardocument 2019 van het Maastricht UMC+* (ofwel het bestuursverslag) is verschenen. In dit jaardocument vindt u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht UMC+ over het jaar 2019, evenals een overzicht van de kerncijfers. In het jaardocument focussen we op de doelen van onze organisatie voor 2019 en op de behaalde resultaten; tevens blikken we vooruit naar 2020 en verder.

In bestuurlijke zin was 2019 vooral het jaar van een nieuwe organisatiestructuur, gebaseerd op zorgpaden. De resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's) werden vervangen door acht centra voor patiëntenzorg, waarin de zorg voor specifieke patiëntengroepen gebundeld is op basis van een meer op de patiënt gerichte samenhang. Financieel was 2019 een goed jaar: op een omzet van 758 miljoen euro was er een positief resultaat van 11,4 miljoen euro. Het Maastricht UMC+ beschikt dan ook over een gezonde vermogenspositie.

Dit mooie financiële resultaat wordt echter ernstig overschaduwd door het uitbreken van de coronacrisis. Deze wereldwijde pandemie plaatst de ontwikkelingen en gebeurtenissen in het verslagjaar in een totaal ander perspectief. De gevolgen van de coronapandemie voor 2020 en verder zijn zeer groot. Wij verwachten dat door landelijke compensatie de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en voor de exploitatieresultaten van het Maastricht UMC+ beperkt zullen blijven.

Lees hier ons Jaardocument 2019

*Hoewel het Jaardocument 2019 de rechtspersoon azM betreft, hanteren wij, gezien de grote verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+.

Sluit de enquête