Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Jeroen Kooman nieuwe directeur van onderwijsinnovatie instituut EDLAB

Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht (UM) heeft Jeroen Kooman, hoogleraar Chronisch Nierfalen bij de onderzoeksschool NUTRIM en internist binnen het MUMC+, benoemd tot nieuwe directeur van EDLAB, het UM-instituut voor onderwijsinnovatie. Hij begint op 1 september 2020 als opvolger van Harm Hospers, sinds 2015 directeur van EDLAB.

Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht (UM) heeft Jeroen Kooman, hoogleraar Chronisch Nierfalen bij de onderzoeksschool NUTRIM en internist binnen het Maastricht UMC+, benoemd tot nieuwe directeur van EDLAB, het UM-instituut voor onderwijsinnovatie. Hij begint op 1 september 2020 als opvolger van Harm Hospers, sinds 2015 directeur van EDLAB.

Jeroen Kooman kent een succesvolle carrière binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en MUMC+, waarbij hij al vanaf het begin van zijn loopbaan patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs heeft gecombineerd. Hij promoveerde in 1992 aan de UM en is ook alumnus van de UM. Jeroen Kooman werkt momenteel als internist-nefroloog binnen de afdeling Interne Geneeskunde van het MUMC+ en is aldaar opleider voor het aandachtsgebied Nefrologie. Binnen het onderwijsinstituut van FHML heeft hij meerdere functies bekleed, waaronder die van bachelorcoördinator Geneeskunde. Tevens volgde hij een onderwijskundige Master (MHPE). Op dit moment is hij voorzitter van de opleidingscommissie Geneeskunde aan de UM. "Ik ben zeer verguld met de benoeming van professor Kooman als directeur van EDLAB", aldus UM-rector Rianne Letschert. "Professor Kooman heeft de benoemingsadviescommissie overtuigd van zijn scherpe visie op onderwijskwaliteit en -innovatie, en het belang van interfacultaire samenwerking bij het uitrollen en verduurzamen van innovaties."

Jeroen Kooman zelf reageert opgetogen op zijn benoeming: "Ik zie er enorm naar uit om met een enthousiast team mee te helpen aan het realiseren van de ambities van de UM op het gebied van onderwijsinnovatie en -ontwikkeling in de komende jaren. Ik zie als een belangrijke taak het verbinden van kennis en expertise binnen de verschillende faculteiten, waar de afgelopen maanden de onderwijsinnovatie in een versnelling is geraakt. Hierbij is er een belangrijk momentum ontstaan voor doorontwikkeling van het probleem-georiënteerd onderwijs binnen een veranderende maatschappij. Juist als kenniscentrum en netwerkorganisatie kan EDLAB hierbij een belangrijke rol spelen."

Bron: Universiteit Maastricht

Sluit de enquête