Nieuws | 8 december 2017

Jos Smits ontvangt Maastricht University Medallion of Honour

Prof. dr. Jos Smits heeft op donderdag 7 december, tijdens zijn afscheidssymposium, de Maastricht University Medallion of Honour ontvangen uit handen van Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. De UM Medallion of Honour is hem verleend, omdat hij zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt als kwartiermaker en directeur van het Centre for Research Innovation, Support and Policy (CRISP). Zijn actieve rol bij provinciale, nationale en internationale initiatieven heeft bijgedragen aan het succes van de universiteit, met name bij de totstandkoming van grootschalige onderzoeksfaciliteiten en kennisnetwerken.

Jos Smits is in 1976 begonnen bij de UM als biomedisch wetenschapper en heeft daarnaast verschillende functies bekleed binnen de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML). Zo was hij voorzitter van de Examencommissie van FHML, vakgroepvoorzitter Farmacologie en vice-decaan van de faculteit.

Netwerken
Regionaal heeft hij een belangrijke rol gehad als liaison naar de Provincie Limburg en heeft hij actief bijgedragen aan de totstandkoming van de Limburg investeert in haar Kenniseconomie-initiatieven (LINK) en andere Kennis-As- en Interreg-projecten. Nationaal speelde hij een belangrijke rol in het verwerven van een plek in de roadmap technische infrastructuur en internationaal heeft Jos Smits de UM op de kaart gezet in de voorloper van het European Institute of Innovation & Technology (EIT) Health en de KIC Innofood. Daarnaast is vooral zijn werk in India zeer belangrijk geweest, met het leggen van contacten met meer dan twintig organisaties en het opbouwen van een zeer goede relatie met de Nederlandse ambassade.

Onderscheiding
De UM Medallion of Honour is een onderscheiding voor medewerkers van de Universiteit Maastricht die met hun dagelijkse werkzaamheden van grote betekenis zijn (geweest) voor de naamsbekendheid, de reputatie of de ontwikkeling van de universiteit.