Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland gelanceerd

In de Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland 2030 presenteren gezondheidsorganisaties en -partners uit Limburg en Zuidoost-Brabant hun plannen voor betere zorg en een gezondere regio in de toekomst. De agenda is ingegeven door verschillende maatschappelijke en regionale uitdagingen, zoals toenemende zorgkosten, vergrijzing en sociaaleconomische ongelijkheid.
Zuidooste Nederland

’Hoe maken en houden we onze regio gezonder?’ Deze vraag ligt aan de basis van de Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland 2030 (KIA-ZON 2030). Een agenda voor een regio die zich uitstrekt over Limburg en Zuidoost-Brabant. Een heterogeen gebied, met verschillen in demografie, gezondheidsverschillen met een sociaaleconomische achtergrond en verschillen op het gebied van werkgelegenheid en inkomen. Maar ook een regio waar veel innovatieve projecten op het gebied van gezondheidsbevordering en zorgverbetering worden ontplooid. Door de krachten te bundelen en uitdagingen samen aan te gaan, bouwen de verschillende partners aan een gezondere toekomst.

Vier doelen
De betrokken partijen (zoals lokale en regionale overheden, ziekenhuizen en andere zorginstellingen) zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben voor zichzelf vier doelen geformuleerd: minder sociaaleconomische gezondheidsverschillen realiseren, betere ondersteuning en zorg bieden voor ouderen, samenhang creëren in het aanbod van ondersteuning en zorg en het beheersbaar houden van de zorgkosten. Aan al deze doelen zijn subdoelen gehangen met concrete vragen die de komende jaren beantwoord zullen worden. De drie Academische Werkplaatsen (Duurzame Zorg, Ouderenzorg en Publieke Gezondheid) verbonden aan de Universiteit Maastricht hebben daarin een coördinerende rol, leggen verbindingen en stimuleren samenwerkingen tussen de verschillende partners.

Onderzoek en innovatie
De ambitie voor regionale gezondheidsnetwerken is ingegeven door het plan Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio. Daarin schetsen de universitair medische centra van Nederland hoe ze de komende jaren de krachtenbundeling in hun eigen regio willen initiëren en faciliteren. Voor Zuidoost-Nederland heeft het Maastricht UMC+ daartoe het initiatief genomen. In totaal hebben ruim honderd vertegenwoordigers van verschillende lokale en regionale organisaties meegedacht en de gezondheidsuitdagingen in kaart gebracht. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de opriching van KIA-ZON 2030. Gezondheidspartners in Zuidoost-Nederland die nog niet zijn aangesloten, maar ook willen participeren in het regionale kennisnetwerk, kunnen terecht op www.gezonderegio-zon.nl. De Kennis-en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland is hier te downloaden.

Sluit de enquête