Kennisplatform antistolling voor patiënt en zorgprofessional

Op het nieuwe kennisplatform Antistolling zijn informatie en initiatieven rondom antistolling samengebracht. Het doel van het platform is ervoor te zorgen dat elke patiënt en zorgverlener makkelijker de weg kan vinden naar de juiste expertise en informatie. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistollingsmiddelen, zoals directe anticoagulantia (DOACs), vitamine K antagonisten en bloedplaatjesremmers.

De zorg rondom deze medicatie is complex en de toepassing ervan luistert zeer nauw. Daarnaast zijn er veel professionals uit zowel de eerste als tweede lijn betrokken, die met elkaar de antistollingszorg kwalitatief goed en veilig moeten organiseren. Om te zorgen dat elke patiënt, arts, tandarts of verpleegkundige makkelijker de weg kan vinden naar de juiste expertise en informatie, is het Nederlands Kennisplatform Antistolling gelanceerd: www.allesoverantistolling.nl

Complexe zorg
Prof. dr.  Hugo ten Cate, internist-vasculair geneeskundige van het Maastricht UMC+ en Prof. dr. Menno Huisman zijn initiatiefnemer van het platform: "De zorg rondom deze medicatie is complex en bloedingen bij operaties door antistollingsmedicatie behoren tot de vaakst optredende medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames’, vertelt hij. ‘Om dit te voorkomen, is goed antistollingsbeleid van groot belang." Dit voorkomt dat bijvoorbeeld op het laatste moment een operatie wordt geannuleerd omdat de antistolling niet tijdig is stopgezet. Aan de andere kant voorkomt het ook dat antistollingsmiddelen onnodig worden stopgezet met risico van opnieuw trombose.

Juiste informatie
Helaas beschikt niet elke zorgprofessional over de juiste informatie. Er is in het zorglandschap de laatste jaren veel veranderd in de zorg rondom antistolling. Om gezondheidsschade als gevolg van verkeerd antistollingsbeleid zoveel mogelijk te voorkomen, is het van belang dat zorgprofessionals en patiënten toegang hebben tot de juiste kennis en experts in hun regio. Ons nieuwe kennisplatform voorziet hierin en draagt bij aan verbetering van de patiëntveiligheid.’

Informatie voor patiënten en zorgverleners
Het platform is opgedeeld in een deel voor patiënten en deel voor professionals. Op het gedeelte voor patiënten staat algemene informatie over trombose en de verschillende antistollingsmiddelen. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen van patiënten. Op het gedeelte voor professionals zijn experts op gebied van antistolling met hun contactgegevens te vinden. Daarnaast zijn de regionale samenwerkingsverbanden, expertisecentra en trombosediensten in kaart gebracht en kun je er lokale diagnostiek en behandelprotocollen, richtlijnen en e-learnings vinden. Als je een vraag hebt, die binnen je eigen ziekenhuis onbeantwoord blijft, dan kun je binnen dit platform de informatie vinden of in contact komen met een lokale expert voor advies.  

Samenwerking
Het Nederlands Kennisplatform Antistolling is ontwikkeld door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Trombose Stichting Nederland, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de anesthesiologen, kinderartsen, thoraxchirurgen, longartsen, ziekenhuisapothekers,  orthopeden, neurologen, klinisch geriaters,  apothekers, Harteraad, Federatie van Nederlandse Trombosediensten en Cliëntenraad Trombosediensten CTD. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Het deel voor de zorgprofessionals is gefinancierd met Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Dit initiatief borduurt voort op de samenwerking binnen de Landelijke afspraak Transmurale Antistollingszorg (LTA). Daarnaast is antistolling een van de pijlers binnen het programma Tijd Voor Verbinding (TVV).

Sluit de enquête