Koninklijke onderscheiding en Maastricht UMC+ penning voor Karel Leunissen

Bij zijn afscheid van het Maastricht UMC+ is internist-nefroloog prof. dr. Karel Leunissen (66 jaar, woonachtig te Eijsden) gisteren benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tevens is hij onderscheiden met de Maastricht UMC+ penning . De koninklijke versierselen werden hem uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten, Dieudonné Akkermans. De Maastricht UMC+ penning kreeg hij uit handen van prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Bij zijn afscheid van het Maastricht UMC+ is internist-nefroloog prof. dr. Karel Leunissen (66 jaar, woonachtig te Eijsden) benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tevens is hij onderscheiden met de Maastricht UMC+ penning. De koninklijke versierselen werden hem uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten, Dieudonné Akkermans. De Maastricht UMC+ penning kreeg hij uit handen van prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.  

Karel Leunissen is sinds 1984 tot aan zijn emeritaat in juni 2020 in dienst geweest van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Universiteit van Maastricht. Hij is begonnen als jonge internist-nefroloog, waarbij hij nog nauw betrokken is geweest bij de opzet van het niertransplantatieprogramma en de verdere academisering van de afdeling Interne Geneeskunde. Vervolgens is hij bevorderd tot universitair hoofddocent en later tot vakhoogleraar en opleider Nefrologie. Vanaf 1998 was hij, binnen de afdeling Interne geneeskunde van het Maastricht UMC+, hoofd van de onderafdeling Nefrologie.

Binnen zijn vakgebied heeft hij zich onderscheiden op klinisch gebied, maar ook in het onderwijs en onderzoek en heeft hierbij ook brede internationale erkenning gekregen.

Buiten deze aan zijn aanstelling verbonden activiteiten heeft Leunissen zich in de loop van zijn lange carrière breed ingezet zowel binnen het ziekenhuis als de universiteit. Bijzonder vermeldenswaardig zijn hierbij zijn aanstelling als vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs van de (toenmalige) Faculteit der Geneeskunde, en zijn activiteiten als directeur van het Stafdirectoraat Zorg en Leren. Hiernaast heeft hij zich ook als mentor en als voorzitter ingezet bij de carrièrebegeleiding van vrouwelijke specialisten binnen het loopbaantraject ‘Time to change’.

Professor Leunissen heeft zowel het ziekenhuis als de universiteit vertegenwoordigd in landelijke en in internationale gremia, onder meer als lid van het kwaliteitsconsortium van de Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU) en de Nederlandse Diabetes Federatie. Daarnaast was hij, als voormalig voorzitter van de Nederlandse Federatie van Nefrologie, een van de grondleggers van het huidige landelijke kwaliteitssysteem van de dialysetherapie

Naast zijn werkzaamheden als internist-nefroloog is Leunissen jarenlang actief geweest in de politiek namens het CDA: als raadslid, als lid van de Eerste Kamer, als lid van het algemeen bestuur van het CDA en als voorzitter van het CDA Limburg.

 

 

 

Sluit de enquête