Nieuws | 6 juli 2016

Krachtig nieuw instituut voor regeneratieve geneeskunde

Nederland en België werken aan een innovatie-instituut van wereldklasse

RegMed XB is het nieuwe instituut voor regeneratieve geneeskunde. De samenwerking richt zich eerst op nieuwe oplossingen voor patiënten met diabetes, nierziekten en osteoartritis (artrose). In REGMED XB (REGenerative MEDicine crossing Borders) werken straks gezondheidsfondsen, wetenschappers, ondernemers en artsen samen vanuit hun eigen instellingen. Ook het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht behoren tot de partners. In een volgende fase sluiten Belgische instituten aan. RegMed XB wordt in 2016 verder opgebouwd en start in 2017 met een impuls van 18 miljoen euro. De ambitie is een structureel vervolg met een beoogd budget van 250 miljoen euro voor de eerste 10 jaar.

Innovaties tegen chronische ziekten
Regeneratieve geneeskunde heeft tot doel het herstellen van zieke of beschadigde weefsels en organen. Hiermee kunnen we wat nu chronische ziektes zijn in de toekomst mogelijk genezen, en daarmee leed en zorgkosten besparen. De Nierstichting, Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON), het Diabetes Fonds en het Reumafonds zijn voornemens te participeren in RegMed XB om nieuwe behandelingen voor patiënten met nierziekten, diabetes type 1, en osteoartritis te ontwikkelen.

Opbouw van hoogwaardige industrie
Doorbraken beginnen bij uitstekend wetenschappelijk onderzoek en Nederland heeft al langere tijd een sterke wetenschappelijke positie in regeneratieve geneeskunde. In RegMed XB werken straks wetenschappers samen vanuit de universiteiten, instituten en academische ziekenhuizen uit Utrecht, Maastricht, Leiden en Eindhoven. Samenwerking met het bedrijfsleven biedt de basis voor een nieuwe hoogwaardige industrie binnen onze landsgrenzen. Daarom spreken ook de regionale overheden provincie Utrecht, provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, en de gemeente Leiden nu hun intentie uit om de samenwerking te ondersteunen. Hiermee stimuleren zij de regionale kenniseconomie. De potentie hiervan blijkt nu al uit de participatie van circa 15 bedrijven in het consortium.

Topsectorenbeleid
Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) ondersteunt publiek-private samenwerking door de inzet van de TKI-toeslag, een financieringsinstrument uit het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Hiermee komt het totale voorziene budget van de samenwerking in de eerste fase op 18 miljoen euro. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunen de totstandkoming van RegMed XB.

Ambitie
In de tweede helft van 2016 richten de partijen zich op het omzetten van hun intenties in een samenwerkingsovereenkomst en de start van de feitelijke samenwerking in 2017. In een volgende fase zullen ook de universiteit van Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie deelnemen. De ambitie is dat RegMed XB uitgroeit tot een wereldwijd toonaangevend innovatie-instituut dat de groei van een nieuw industrieel cluster versnelt, oplossingen voor patiënten dichterbij brengt en een bijdrage levert aan betaalbare zorg.

Bron: Persbericht REGMED XB