KWF-subsidie voor onderzoek 'met nieuwe stof op zoek naar onbekende primaire tumor'

De diagnose uitgezaaide kanker, maar onbekend waar de oorspronkelijke tumor zit; het komt regelmatig voor. Het Maastricht UMC+ maakt deel uit van een onderzoeksteam, onder leiding van het Erasmus MC, dat de zoektocht naar de oorspronkelijke tumor wil verbeteren en hiervoor een nieuwe stof onderzoek. KWF stelt voor dit onderzoek ruim €686.000 beschikbaar.

Jaarlijks worden bij 1500 mensen in Nederland uitzaaiingen gevonden maar blijft onbekend waar de oorspronkelijke tumor zit. Dit wordt omschreven als ‘primaire tumor onbekend’, afgekort PTO. Het Maastricht UMC+ maakt deel uit van het samenwerkingsverband dat onderzoek doet naar verbetering van diagnostiek door middel van een nieuwe, gevoeligere stof voor beeldvorming met PET-CT. Dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten (afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde, Erasmus MC) leidt het consortium.

Rol Maastricht UMC+
Namens het MUMC+ maken dr. Johanna Nin (medisch oncoloog), dr. Cristina Mitea (nucleair geneeskundige) en dr. Leo Schouten (epidemioloog/methodoloog) deel uit van het onderzoek en waren betrokken bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel. Nin zal patiënten met PTO gaan includeren in de studie en Mitea gaat de evaluatie van de behandeling van deze patiënten coördineren. Schouten is betrokken bij de methodologie van deze studie en heeft reeds eerder samen met dr. Karlijn Hermans onderzoek gedaan naar de oorzaken van PTO.

Frustratie
Als medisch oncoloog ziet Johanna Nin patiënten van wie de oorspronkelijke tumor onbekend blijft: “Dan kunnen we met al onze diagnostische methoden niet achterhalen waar de kanker is begonnen. Daardoor is de levensverwachting bij PTO slechts enkele maanden. Een verschrikkelijke boodschap voor de patiënt. Voor behandelaars is het frustrerend: met inzicht in de primaire tumor kunnen we gerichter behandelen en mogelijk een beter perspectief bieden. Hopelijk draagt deze studie eraan bij dat we in de toekomst de diagnose PTO niet meer hoeven te stellen.”

 Samenwerkingsverband
Het onderzoek zal worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband – ook consortium genoemd – met daarin patiëntenorganisatie Missie Tumor Onbekend, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL),  Cyclotron Noordwest B.V. en een werkgroep van medisch oncologen, radiologen en nucleair geneeskundig specialisten in zeven academische en niet-academische ziekenhuizen, waaronder het Maastricht UMC+.

Sluit de enquête