Longarts Lizza Hendriks benoemd tot lid Jonge Akademie

Dr. Lizza Hendriks treedt in 2021 toe tot De Jonge Akademie. Dit is een platform van de KNAW waarin jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines samenwerken op het gebied van onderzoek en wetenschapsbeleid. Naast longarts in het Maastricht UMC+ is ze ook als Assistant professor aan de Universiteit Maastricht. In totaal treden tien jonge wetenschappers uit verschillende disciplines toe tot De Jonge Akademie.

Over Lizza Hendriks

Lizza Hendriks

Dr. Lizza Hendriks (1981) werkt sinds 2012 in het Maastricht UMC+ als longarts, met als aandachtsgebied de thoracale oncologie, met bijzondere aandacht voor preventie en optimale behandeling van hersenmetastasen bij longkanker. Op dit onderwerp is ze in 2016 ook gepromoveerd. Om zowel verdieping qua onderzoek als medische oncologie kennis te krijgen, heeft ze hierna een jaar als postdoc in Institut Gustave Roussy, Frankrijk gewerkt. Sinds 2019 coördineert Hendriks naast haar klinische taken en onderwijs het klinische longkanker onderzoek van de afdeling longziekten in Maastricht. Op dit moment begeleidt dr. Hendriks zes promovendi. Haar ambitie qua onderzoek is om gepersonaliseerde therapie (zowel qua biomarkers als psychosociale en cognitieve belastbaarheid) te ontwikkelen met focus op preventie /optimale behandeling van hersenmetastasen en met behoud van neurocognitie. Dit wordt gedaan door inzet van immuno-, doelgerichte en radiotherapie, met onder andere gebruik van geavanceerde beeldvorming analysetechnieken zoals radiomics. Naast meerdere abstract awards heeft ze in 2019 de Dirkje Postma Talent Award ontvangen (stimuleringssubsidie voor eigen onderzoekslijn). Ze is (co)auteur van > 80 peer-reviewed artikelen.

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie bestaat uit talentvolle onderzoekers die een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie delen. De Jonge Akademie is een zelfstandig orgaan binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenchappen. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. Lizza Hendriks wil zich binnen De Jonge Akademie met name inzetten voor vroeg loopbaanbeleid, om jongeren geïnteresseerd te krijgen en gemotiveerd te houden voor onderzoek. Ook wil ze zich inzetten voor het nieuwe Erkennen en Waarderen, met een focus op beleid hiervoor voor arts-onderzoekers.

Sluit de enquête