Maastricht en Nijmegen bundelen de krachten voor zeldzame bewegingsstoornissen

Radboudumc en het Maastricht UMC+ gaan intensiever samenwerken op het gebied van zeldzame, erfelijke bewegingsstoornissen. Gisteren werd de overeenkomst officieel getekend door bestuursvoorzitters Helen Mertens (MUMC+) en Bertine Lahuis (Radboudumc). De krachtenbundeling past naadloos bij de ambities van de Academische Alliantie tussen de beide umc’s: academische topzorg dichtbij de patiënt.

Academische Alliantie

Waar Maastricht UMC+ een bijzondere expertise heeft als het gaat om de ziekte van Huntington, kent Radboudumc een specifieke deskundigheid op het gebied van cerebellaire ataxieën, hereditaire spastische paraparese (HSP), dystonie en zeldzame vormen van parkinson. Bij de zorgverlening van patiënten met deze zeldzame bewegingsstoornissen zijn tal van specialismen betrokken, van klinische en moleculaire genetica tot (kinder)neurologie, psychiatrie en revalidatie. “Door het bundelen van de expertisegebieden van de twee umc’s, profiteren onze patiënten van de best mogelijke zorg in hun eigen umc, of dat nu in Nijmegen is of in Maastricht”, zegt neuroloog Mayke Oosterloo van het Maastricht UMC+ . “Daartoe bespreken we bijvoorbeeld gezamenlijk patiënten in een multidisciplinair overleg over uitslagen van DNA-onderzoek.”

Toonaangevend
Uiteindelijk is het de ambitie om in nauwe samenwerking met andere netwerkpartners, nationaal en internationaal toonaangevend te zijn voor een breed portfolio van zeldzame bewegingsstoornissen. Niet alleen op het gebied van patiëntenzorg, maar ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Neuroloog Bart van de Warrenburg van het Radboudumc schetst de kansen die er liggen: “Door de krachtenbundeling vergroten we het aantal patiënten waardoor we nog beter onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld nieuwe behandelvormen en het ontstaan van deze zeldzame aandoeningen. De patiënten krijgen ook beter toegang tot deelname aan nieuwe wetenschappelijke studies. Maar ook aan de opleidingskant bieden we mogelijkheden voor uitwisseling en stageplaatsen om zo onze kennis over te dragen en nieuwe professionals op te leiden.”

Academische Alliantie
Het Maastricht UMC+ en het Radboudumc werken al langere tijd samen op verschillende gebieden in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Deze succesvolle strategische samenwerking is bekrachtigd onder de naam 'Academische Alliantie'. Onder die naam bieden beide universitair medische centra hoogwaardige academische zorg in de regio, vergroten ze hun innovatiekracht en vormen ze samen het academische (zorg)hart van Zuidoost-Nederland.

Sluit de enquête