Maastricht UMC+ en zorgverzekeraars akkoord over afspraken 2022

Als één van de eerste Nederlandse ziekenhuizen heeft het Maastricht UMC+ vandaag overeenstemming bereikt met alle zorgverzekeraars over de afspraken voor 2022. Daarmee is nog vóór kerst duidelijkheid over de financiële afspraken en gecontracteerde zorg.  

Jaarlijks gaan ziekenhuizen met de verschillende zorgverzekeraars in gesprek over de zorg die het komende jaar geleverd zal worden en tegen welke prijzen. Dit zijn complexe onderhandelingen om tot afspraken te komen over hoeveel behandelingen voor welke tarieven door een ziekenhuis zullen worden uitgevoerd.

Duidelijkheid
De onderhandelingen werden dit jaar bemoeilijkt door de grote onzekerheden ten gevolge van de coronapandemie. Gabriël Zwart, bestuurslid van het MUMC+ met als aandachtsgebied financiën, is dus verheugd dat vóór de kerstdagen toch overeenstemming is bereikt: ‘We werken momenteel onder grote druk van de coronapandemie. Iedere medewerker van ons ziekenhuis stelt alles in het werk om ondanks de zware omstandigheden zo goed mogelijk voor onze patiënten te zorgen. Tegelijkertijd moeten we vooruit kijken, zodat we voor komend jaar afspraken hebben met zorgverzekeraars die financieel verantwoord en voor onze patiënten optimaal zijn. Gelukkig waren de gesprekken constructief en hebben ze tot een goed resultaat geleid. Het is voor ons bovendien ontzettend belangrijk dat er nu duidelijkheid is voor onze medewerkers en zeker voor onze patiënten. Zij weten nu dat de zorg die zij in het MUMC+ zullen ontvangen is gecontracteerd door hun zorgverzekeraar’.

COVID-19 en inhaalzorg
Om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven leveren, zowel voor coronapatiënten als alle andere patiënten die urgent een behandeling nodig hebben, is op dit moment alle planbare zorg afgeschaald. Dit betekent dat het aantal behandelingen en operaties dat later ingehaald moet worden groeit, de zogenaamde inhaalzorg. Met de zorgverzekeraars is landelijk afgesproken dat er in 2022 financiële ruimte is voor urgente zorg voor coronapatiënten én voor de inhaalzorg.

Sluit de enquête