Maastricht UMC+ investeert tien miljoen euro in innovatie-agenda

Het Maastricht UMC+ maakt het komend jaar tien miljoen euro aan extra innovatiegelden vrij om een impuls te geven aan enerzijds het betaalbaarder en toegankelijker houden van de zorg door te investeren in de juiste zorg op de juiste plek en efficiënter databeheer en anderzijds aan preventie en duurzaamheid. Dr. Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur, maakte dat vandaag (10 januari) bekend tijdens de online nieuwjaarsbijeenkomst van het universitair medisch centrum. “Ik ben er van overtuigd dat we door innovatie niet alleen betere zorg leveren en de gezondheid bevorderen, maar ook werkdruk kunnen verlichten.”

Helen Mertens

Mertens keek in haar nieuwjaarsrede allereerst terug op een bewogen jaar waarin de corona-pandemie een grote druk op het Maastricht UMC+ heeft gelegd. “De uitzonderlijke omstandigheden vergen het uiterste van het het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit van onze collega’s. Wij willen iedere dag de best mogelijke zorg leveren, maar we kunnen dat in deze tijden helaas niet altijd voor iedereen. We hebben ons enorm ingezet voor tal van acute covid-patiënten binnen en buiten onze regio. Met uitstel van andere zorg tot gevolg. Het doet ons zorghart pijn om tegen patiënten te moeten zeggen dat het nu even niet kan. Dat moet anders.” Ze wijst daarbij op de noodzakelijkheid van het ontwikkelen van een duidelijke lange-termijn-strategie om de zorg toegankelijk te houden, maar ook op de solidariteit en het commitment van de samenleving.

Maatschappelijk relevant
De corona-pandemie brengt nog veel onzekerheid met zich mee, maar dat laat onverlet dat de gezondheidszorg ook voor andere grote uitdagingen staat. Dat het Maastricht UMC+ in financiële zin een positief jaar achter de rug heeft, maakt het mogelijk om te investeren en die uitdadingen aan te gaan. Met de 10 miljoen euro extra innovatiegelden wordt onder meer een impuls gegeven aan de doorontwikkeling van zorg op afstand en het optimaler inrichten van zorgprocessen (juiste zorg op de juiste plek), het verminderen van registratielast door eenmalige data-invoer en data-hergebruik (efficiënter databeheer), verbetering en verdere implementatie van leefstijl-interventies (preventie) en het concretiseren van de duurzaamheidsagenda om ook de ecologische voetafdruk van het ziekenhuis te verkleinen (duurzaamheid). “Het zijn actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen die hoog op ieders agenda staan, ook op die van het nieuwe kabinet”, zegt Mertens. “Als universitair medisch centrum is het onze taak om continu te blijven innoveren, waarbij we graag de samenwerking zoeken met partners in ons brede gezondheidsnetwerk. Op weg naar een gezonder leven en een duurzame gezondheidszorg.”

Sluit de enquête