Maastricht UMC+ lanceert '#weeslief' campagne

Het Maastricht UMC+ start per vandaag de campagne #weeslief. Met de woorden: 'Wij zorgen. Ik voor jou. Jij voor mij', worden bezoekers, patiënten en medewerkers de komende weken verwelkomd bij de ingangen van het Maastrichtse ziekenhuis. Ook op social media zal er de nodige aandacht aan worden besteed. Met de campagne wordt benadrukt dat we allemaal onze verantwoordelijkheid hebben om de coronacrisis te bezweren.

Het Maastricht UMC+ start per vandaag de campagne #weeslief. Met de woorden: 'Wij zorgen. Ik voor jou. Jij voor mij', worden bezoekers, patiënten en medewerkers de komende weken verwelkomd bij de ingangen van het Maastrichtse ziekenhuis. Ook op social media zal er de nodige aandacht aan worden besteed. Met de campagne wordt benadrukt dat we allemaal onze verantwoordelijkheid hebben om de coronacrisis te bezweren.

 

 

 

 

De coronacrisis zorgt voor toenemende spanningen in de samenleving. De ziekenhuiszorg staat onder druk en genomen maatregelen zorgen soms voor onbegrip. Ook in het Maastricht UMC+ uiten zich spanningen die wel eens leiden tot ongewenst gedrag en verbale (en soms zelfs fysieke) agressie tegen medewerkers. "Dat kunnen, en mogen, we echter niet tolereren", zegt dr. Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Verantwoordelijkheid
In het Maastricht UMC+ worden diverse maatregelen gehanteerd om verspreiding van het coronavirus zo veel als mogelijk tegen te gaan. Bezoekers en patiënten wordt onder meer gevraagd om een mondneusmasker te dragen (het dragen van een mondkapje in het MUMC+ is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder), om het bezoekersbeleid te respecteren en uiteraard de anderhalve meter maatregel te waarborgen. "We willen vooral ook het aantal bewegingen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk beperken, om het risico op verspreiding te verkleinen", zegt Mertens. "Dat kan wellicht wel eens op onbegrip stuiten. Die frustratie is ook wel begrijpelijk, maar agressie, in welke vorm dan ook, is simpelweg niet toelaatbaar. We hebben samen een verantwoordelijkheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen."

Aan de campagne hebben zowel medewerkers van het Maastricht UMC+ als mensen van buiten het Maastricht UMC+ meegewerkt.

 

 

 

Sluit de enquête