Maastricht UMC+ onderschrijft brandbrief om Limburgse kaalslag in onderwijs te voorkomen

Passende regelgeving en een internationale oriëntatie zijn harde noodzaak om in Limburg kaalslag in het onderwijs te voorkomen, het onderwijs op peil te houden en om voldoende professionals op te leiden voor de krappe arbeidsmarkt in de regio en Nederland. Sinds 2022 behoort Limburg volgens de Europese Commissie tot de top 40 van Europese innovatieve topregio’s. Om in die top te blijven en nieuwe kansen te kunnen benutten, is versterking van het onderwijs in de provincie nodig. Limburg vraagt daarvoor de ruimte en de benodigde maatregelen. Daarover stuurt een brede coalitie van gemeenten, provincie, werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijfsleven en het Maastricht UMC+ vandaag een brandbrief aan de onderwijsminister en aan de Kamerfracties, waaronder de mogelijke regeringspartijen van morgen. 

Bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+ dr. Helen Mertens onderschrijft het belang van deze brandbrief: “Het zou desastreus voor Limburg kunnen zijn als voor deze regio geen aanvullende maatregelen op een eventuele voorgenomen wetswijziging genomen worden. Ik onderschrijf het beroep dat de onderwijsinstellingen op de beleidmakers doen volledig. Ook voor de academische zorg, medisch-wetenschappelijk onderzoek en innovatie in deze provincie is een florerende universiteit essentieel. Als elke regio telt, dan moet er voor Maastricht met de universiteit in het centrum van Europa, en voor de andere Limburgse kennisinstellingen maatwerk geleverd kunnen worden!”

Onderwijsmanifest
Tegelijk met deze brandbrief versturen de Limburgse mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen een eigen manifest. Beide zijn helder over het risico dat het onderwijs en de regio lopen. Door vergrijzing in de regio dreigt een forse daling van de instroom van studenten in mbo, hbo en wo. Als passende maatregelen uitblijven, zal dat leiden tot een kaalslag: het verdwijnen van opleidingen uit de regio en daarmee een forse krimp van onderwijsinstellingen. Dat zorgt voor het afbreken van juist positieve ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zoals gezamenlijke inspanningen en investeringen van onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in innovatie en kennis, onder meer op de Brightlands innovatiecampussen.

Lees meer over de brandbrief, het onderwijsmanifest op de website van Maastricht University via: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/vandeeuregiovoordeeuregio. Hier vind je ook meer achtergrondinformatie en verhalen rondom de internationalisering-discussie en de rol van de UM. 

Um-MUMC
Sluit de enquête