Maastricht UMC+ partner van Preventieakkoord Zuid-Limburg

Deze week werd het Preventieakkoord Zuid-Limburg gelanceerd. De Zuid-Limburgse gemeenten stelden samen met meer dan 30 maatschappelijke organisaties, waaronder het Maastricht UMC+, het Preventieakkoord Zuid-Limburg op. Vanuit het Ministerie van VWS ontvangt de regio in totaal 1 miljoen euro om in de komende drie jaren een extra impuls te geven om meer kinderen gezond en kansrijk op te laten groeien. Daarmee sluit het Preventieakkoord naadloos aan op de ambities van het programma Trendbreuk.

In het Nationaal Preventieakkoord zijn afspraken gemaakt om overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken te verminderen. Om deze ambities te realiseren is echter regionale en lokale uitvoering nodig. Daarom heeft de Rijksoverheid gemeenten in Nederland opgeroepen om aan de slag te gaan met regionale en lokale preventieafspraken.

Het Preventieakkoord Zuid-Limburg
Het Preventieakkoord Zuid-Limburg bestaat uit een regionaal akkoord en 16 lokale preventieagenda’s. In het regionale akkoord worden afspraken gemaakt met regionale partners op vijf verschillende pijlers. Binnen de lokale preventieagenda’s hebben gemeenten afspraken gemaakt op lokaal niveau. “In Zuid-Limburg wordt ontzettend hard gewerkt aan het inhalen van gezondheidsachterstanden. De preventieafspraken binnen het regionale akkoord en de lokale agenda’s leveren hier een waardevolle bijdrage aan. Hiermee kunnen we samen met partners nog meer massa maken en onze slagkracht vergroten”, aldus Leon Geilen, voorzitter van de Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg.

Preventie hoog in het vaandel
Naast de 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben zich circa 30 maatschappelijke partners verbonden aan het Preventieakkoord Zuid-Limburg. Het Maastricht UMC+ is een van die partners. Voorzitter van de Raad van Bestuur dr. Helen Mertens licht toe waarom: “Wij hebben preventie en gezondheidsbevordering hoog in het vaandel staan. Als kennisinstituut leveren we waardevolle inzichten en werken iedere dag aan innovaties die bijdragen aan een gezonder leven. Denk bijvoorbeeld aan de netwerkaanpak van COACH om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. Door onze kennis en expertise te delen met onze partners vergroten we onze gezamenlijke impact op weg naar een gezonder Zuid-Limburg.”

Bekijk hier het Preventieakkoord Zuid-Limburg 2021-2023

Sluit de enquête