Maastricht UMC+ sluit zich aan bij Maastricht Vitale Stad

Op vrijdag 20 mei hebben het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht zich aangesloten bij Maastricht Vitale Stad, de uitvoerder van het Maastrichts Sportakkoord. Dr. Helen Mertens, (voorzitter Raad van Bestuur MUMC+) prof. dr. Rianne Letschert (voorzitter College van Bestuur UM) en burgemeester Penn-te Strake ondertekenden daartoe een intentieverklaring. Daarmee onderschrijven ze de gezamenlijke inzet en het belang om te werken aan een gezonder en vitaler Maastricht.

De zorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven en de gezondheid van de burger staat hoog in het vaandel. Niet voor niets zet ook de nieuwe regering meer dan ooit in op preventie en het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. In Zuid-Limburg zijn de uitdagingen des te groter vanwege bijvoorbeeld een hogere mate van vergrijzing, het vaker voorkomen van onder meer overgewicht en chronische ziekten. Het belang om de gezondheidsverschilllen te verkleinen is dan ook groot. Een gezond kind in een veilige omgeving maakt immers minder aanspraak op jeugdzorg en medische zorg. Eveneens kan een gezonde en fitte oudere langer thuis wonen, blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven, maakt minder gebruik van maatschappelijke zorg en blijft langer uit het ziekenhuis.

Aanpak op maat
Het MUMC+ en de UM zetten hun kennis en expertise onder meer in door het ontwikkelen en implementeren van succesvolle preventie initiatieven en leefstijlprogramma’s. Meer en meer wordt duidelijk dat dit ook wijkgericht zal moeten gebeuren. De ene wijk vergt soms een totaal andere aanpak dan de andere. In Maastricht zijn al verschillende succesvolle initiatieven van de grond gekomen, zoals bijvoorbeeld ‘Your Coach Next Door’. Een gezinsgerichte aanpak om overgewicht en obesitas bij jongeren tijdig te voorkomen en zodoende de gezondheid van het hele gezin te bevorderen. Om dit soort projecten te laten slagen is samenwerking tussen domeinen essentieel en wordt verbinding gezocht met andere gezondheidsaanbieders, verzorgingsinstellingen, huisartsen en andere kennisinstellingen zoals bijvoorbeeld Hogeschool Zuyd.

Het MUMC+, de UM en de stad Maastricht onderschrijven de noodzaak van een gezonder en vitaler Maastricht. Nu en in de toekomst. Met het tekenen van de intentieverklaring wordt de goede samenwerking die al bestaat gecontinueerd en, daar waar nodig, geïntensiveerd. Met als doel een gezonder leven te kunnen realiseren voor iedere Maastrichtenaar.

Maastricht Vitale Stad
Rianne Letschert (UM), Yvon Prince (Maastricht Vitale Stad), Annemarie Penn-te Strake (gemeente Maastricht), Helen Mertens (MUMC+), Albert Scherpbier (Maastricht Vitale Stad)
Sluit de enquête