Maastricht UMC+ tekent convenant Bondgenootschap basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland

Op donderdag 14 september heeft Maastricht UMC+ het nieuwe convenant basisvaardigheden ondertekend. Negentien partijen werken in het Bondgenootschap Basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het verbeteren van basisvaardigheden. Deze samenwerking is ook van belang voor de best mogelijke zorg voor iedereen, gezond leven en het terugdringen van de gezondheidsverschillen in de regio.

Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk om mee te kunnen te doen in onze maatschappij. Net als rekenen en omgaan met de computer. Dat noemen we basisvaardigheden. In Maastricht is naar schatting 13% van de inwoners laaggeletterd en 17% heeft lage basisvaardigheden. Als we deze percentages afzetten tegen de kerncijfers van MUMC+, gaat het ook voor ons ziekenhuis om een aanzienlijk deel patiënten en medewerkers die mogelijk lage basisvaardigheden hebben. Denk per jaar gemiddeld aan 2.432 opnamen, 18.496 dagbehandelingen, 346.167 poliklinische consulten, 28.672 consulten Spoedeisende Hulp (SEH) en 144.520 consulten op afstand. Het Maastricht UMC+ is met 6.457 (4.798 fte) medewerkers één van de grootste werkgevers in de regio.

Belangrijke relatie met gezondheid.

Mensen met lagere basisvaardigheden hebben meestal ook beperkte gezondheidsvaardigheden.  Dat betekent dat zij niet voldoende in staat zijn om mondelinge en schriftelijke informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Dit heeft soms ernstige gevolgen. Mensen nemen medicijnen verkeerd in. Of bereiden zich niet goed voor op een operatie.
Volgens diverse onderzoeken zijn mensen met lage gezondheidsvaardigheden ook vaker chronisch ziek, ervaren zij een slechtere kwaliteit van zorg en leven zij gemiddeld korter.

Best passende zorg voor iedereen

Het MUMC+ zet in op het vergroten van bewustwording rond het thema gezondheidsvaardigheden. Het herkennen van mogelijke patiënten met beperkte vaardigheden staat daarin centraal, zodat medewerkers hun persoonlijke communicatie hierop aanpassen. Eventueel met extra hulpmiddelen. Zodat alle patiënten uiteindelijk de best passende zorg krijgen. Zorg waarin zij zelf op basis van hun persoonlijke behoefte kunnen meebeslissen. Zeker ook in relatie tot de toenemende inzet van digitale zorg is het van belang patiënten hierbij bij te ondersteunen. Ook voor het bevorderen van een gezonde leefstijl of het juist volgen van een behandeling, zijn goede gezondheidsvaardigheden belangrijk.

Aanpak

Naast het vergroten van bewustwording is het MUMC+ aan de slag met het hertalen van informatie naar een makkelijker taalniveau. Dat doen we samen met taalambassadeurs en andere partners, zowel van het Bondgenootschap Basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland als van de landelijke Alliantie Gezondheidsvaardigen waar MUMC+ ook partner van is.

Overzicht 19 partners

Gemeente Eijsden Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul, Stichting Trajekt, VISTA College, Stichting Lezen en Schrijven, Cubiss, Bibliotheek Gulpen-Wittem, Openbare Bibliotheek Meerssen, Centre Céramique, Stichting Heuvellandbibliotheken, Kenniscentrum Empowerment Maastricht en Heuvelland, MTB, MEE Zuid-Limburg, Maastricht UMC+, stichting ABC.   

Sluit de enquête