Maastricht UMC+ versoepelt bezoekregeling op corona-afdelingen

Het Maastricht UMC+ versoepelt per vandaag de bezoekersregeling en staat ook beperkt bezoek toe aan patiënten die op een corona-afdeling liggen. Bezoek was in beperkte mate al toegestaan op niet-corona-afdelingen. Mensen die op bezoek komen bij een patiënt dienen zich te houden aan de geldende voorzorgsmaatregelen en voorwaarden.

Het Maastricht UMC+ versoepelt per vandaag de bezoekersregeling en staat ook beperkt bezoek toe aan patiënten die op een corona-afdeling (verpleegafdeling A1) liggen. Bezoek was in beperkte mate al toegestaan op niet-corona-afdelingen (één bezoeker per patiënt per dag). Mensen die op bezoek komen bij een patiënt dienen zich te houden aan de geldende voorzorgsmaatregelen en voorwaarden.

Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn verschillende maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het virus te minimaliseren. Daartoe behoorde ook het beperken van bezoek aan patiënten tot maximaal één bezoeker per patiënt per dag. In lijn met de versoepeling van maatregelen die de Nederlandse overheid aankondigt, achten de Limburgse ziekenhuizen het verantwoord om het bezoekersbeleid (verder) te verruimen, mits bezoekers zich houden aan geldende voorzorgsmaatregelen ter plekke. Denk daarbij aan de 1,5 meter afstand, screening bij de ingang, desinfectie van handen, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. 

Voorwaarden voor de bezoeker op de corona-afdeling

  • Maximaal 1 bezoeker per 24 uur per patiënt, conform het beleid van niet-COVID-afdelingen.
  • Bezoek krijgt een chirurgisch neusmondmasker. In verband met de schaarste van materiaal is dit het enige persoonlijke beschermingsmiddel.  Handschoenen zijn aanwezig op de kamer en kunnen naar behoefte aangetrokken worden.
  • Goede handhygiëne. Bezoek moet hun handen wassen OF desinfecteren. Zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kamer.
  • Ná het bezoek verlaat de bezoeker het ziekenhuis direct via de kortste weg verlaten
  • Er is maximaal 1 bezoeker tegelijk op een 2- of meerpersoonskamer
  • Houd bij voorkeur 1,5 meter afstand

Lees hier meer over de voorzorgsmaatregelen voor een bezoek aan het Maastricht UMC+.

Sluit de enquête