Maastricht UMC+ zet de stap naar digitale pathologie

Onderzoek van weefsels in het Maastricht UMC+ gaat steeds meer via het beeldscherm in plaats van via de microscoop, nu de afdeling pathologie overstapt naar ‘digitale pathologie’. Deze stap wordt samen met het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en het VieCuri ziekenhuis in Venlo gezet, waardoor samenwerken en kennis delen op het gebied van pathologie in Limburg een impuls krijgt.

Van patiënten worden –  tijdens een operatie of poliklinische consultatie – regelmatig weefsels uitgenomen, bijvoorbeeld om te bepalen welk type tumor zich in dat weefsel bevindt. De patholoog snijdt deze weefsels normaliter in dunne plakjes, coupes, beoordeelt deze onder de microscoop.

Digitale pathologie
Sinds deze maand is deze werkwijze in het MUMC+ aangepast: de coupes worden nu middels een scanner eerst gedigitaliseerd. De patholoog analyseert deze digitale beelden via computer en beeldscherm. Zo kan een diagnose sneller, nauwkeuriger en uniformer worden gesteld en bovendien kunnen beelden makkelijker met collega-pathologen worden gedeeld voor second opinion of multidisciplinair overleg. Kortom, met digitale pathologie wordt de stap gezet naar betere patiëntenzorg.  

Digitale samenwerking in Limburg
De overstap van het Maastricht UMC+ naar digitale pathologie is de laatste stap in het project ‘Digitale Pathologie Limburg’, waarbij het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, het VieCuri ziekenhuis in Venlo en het Maastricht UMC+ in één gezamenlijk initiatief de overstap hebben gemaakt naar digitaal werken binnen het vakgebied van de pathologie. Pathologen van drie Limburgse ziekenhuizen kunnen nu digitaal samenwerken, waardoor het proces van analyse en beoordeling gemoderniseerd, versneld en meer uniform wordt. Ook wordt zo digitale samenwerking met het Zuyderland Medisch Centrum, waar de afdeling pathologie eerder overstapte naar digitaal werken, mogelijk.

Ontwikkeling systeem
In nauwe samenwerking met meerdere leveranciers zijn scanners en een zogenaamd Image management systeem (IMS) geïnstalleerd. De geprepareerde monsters worden met geavanceerde technologie gescand en aangeboden aan de patholoog. Doordat het IMS het gescande stuk weefsel uitvergroot op een computerscherm, is deze beter te zien en nauwkeuriger te analyseren. Initiatiefneemster dr. Véronique Winnepenninckx, patholoog bij het Maastricht UMC+, legt het proces als volgt uit: “De patholoog kan door de integratie van het laboratorium informatie systeem direct de patiëntinformatie raadplegen en de bevindingen rapporteren. Dit scheelt tijd en is minder foutgevoelig. Ook is het niet langer zo belangrijk in welk ziekenhuis een patholoog zich bevindt om deze diagnostische taken te verrichten. Dat maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een patholoog van het Maastricht UMC+ meekijkt met een casus van een patholoog uit Roermond of Venlo.”

Sluit de enquête