Nieuws | 21 juli 2017

Martin Frankort nieuwe voorzitter Cliëntenraad

Per 1 augustus 2017 is de heer Martin Frankort benoemd tot voorzitter van de Cliëntenraad. Hij volgt daarmee de heer Niko de Jong op, die vanaf de installatie van de Cliëntenraad in september 2014 voorzitter was. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten in het Maastricht UMC+ en ziet erop toe dat patiënten optimaal gehoord, geïnformeerd en behandeld worden. Daartoe geeft de Cliëntenraad gevraagd (èn ongevraagd ) advies over alle onderwerpen die van belang zijn voor cliënten.

Ruime ervaring
Martin Frankort (1950) is opgeleid tot registeraccountant en werkte ruim dertig jaar in de accountancy. Daarna was hij algemeen econoom voor het Bisdom Roermond. Inmiddels is hij nog betrokken als bestuurder bij enkele goede doelenfondsen waaronder de katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) te Grave.

Actief en betrokken
Vanaf de installatie van de Cliëntenraad is de heer Frankort een betrokken en actief lid van de Cliëntenraad. Hij werkte onder meer aan de dossiers financiën (begroting en jaarrekening), e-Health en de afsprakenbrieven voor patiënten. Hij heeft  het Maastricht UMC+ goed leren kennen vanuit zijn interesse, maar ook vanuit het perspectief van patiënt.

Meer informatie over de Cliëntenraad via: https://www.mumc.nl/over-mumc/bestuur-en-organisatie/medezeggenschapsorganen