Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Minder keizersneden door continue inzet kraamverzorgenden bij bevalling

Continue begeleiding van bevallingen leidt tot halvering van het aantal keizersneden en minder gebruik van pijnstilling. Daarnaast ervaarden kraamverzorgenden die in het onderzoek participeerden hun vroege inzet als verrijking van hun vak. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+ onder leiding van gynaecoloog Liesbeth Scheepers. Het onderzoek kreeg subsidie van het ZonMw als onderdeel van een programma ter verbetering van de kraamzorg.

Continue begeleiding van een bevalling houdt in dat kraamverzorgenden al in vroeg stadium in actie komen. Ze gaan naar het huis van de barende vrouw zodra de verloskundige hen inseint. Daar begeleiden ze de vrouw en haar eventuele partner praktisch en emotioneel, onder meer met ademhalings- en massageoefeningen. Ze gaan ook mee naar het ziekenhuis om ondersteuning te bieden in de verloskamer, ook als de bevalling door de gynaecoloog wordt begeleid.

Eerste grote Nederlandse studie
Uit internationale studies bleek al dat deze vorm van continue begeleiding positieve resultaten kan bieden. In Nederland was echter nog geen grote studie gedaan naar het effect ervan, ondanks dat inmiddels ook hier aanbevelingen zijn gedaan om kraamverzorgenden eerder in te zetten. Voor Scheepers en haar collega’s reden om dit verder uit te zoeken: “Als we vinden dat dit een betere vorm van zorg is, dan moeten we dit faciliteren in Nederland.” Voor de studie onderzocht het team iets meer dan 1000 bevallingen in Limburg. Ze werkten daarvoor samen met kraamzorgcentra, ziekenhuizen in de regio en zorgverzekeraars VGZ en CZ. De Academie Verloskunde Maastricht-Zuyd Hogeschool ontwikkelde een aanvullende training voor de kraamverzorgenden om de extra taak goed uit te kunnen voeren.

Minder pijnstilling en keizersneden
In het onderzoek werden vrouwen die continue begeleiding kregen, vergeleken met vrouwen die dit niet ontvingen. De resultaten laten zien dat in de groep met continue begeleiding 40% minder ruggenprikken, 40% minder aanvullende pijnstilling en 50% minder keizersneden nodig waren. Daarnaast vonden er 10% meer spontane bevallingen plaats en lagen vrouwen minder lang in het ziekenhuis. De vroege inzet van begeleiding leverde bovendien een kostenbesparing op van €180 per bevalling.

Gynaecoloog Liesbeth Scheepers: “Deze uitkomsten laten zien dat de extra inzet van kraamzorg een doelmatige interventie lijkt. Verder onderzoek is nodig om te kijken of het geschikt is voor alle vrouwen in Nederland.”

Sluit de enquête