MosaKids Kinderziekenhuis en Zuyderland versterken samenwerking kindzorg

Bestuursvoorzitters Helen Mertens (Maastricht UMC+) en David Jongen (Zuyderland Medisch Centrum) hebben hun handtekening gezet onder afspraken over de samenwerking tussen beide ziekenhuizen op het gebied van kindzorg. Met die samenwerking beogen ze deze zorg verder te verbeteren én zo in te richten, dat jonge patiënten in Limburg de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Het MosaKids Ziekenhuis in het Maastricht UMC+ en de kinderafdeling van Zuyderland Medisch Centrum bieden beide zorg voor zieke kinderen. De specialisten uit deze ziekenhuizen werken al op diverse manieren samen en met deze overeenkomst krijgt deze samenwerking een officiële status. Ook hebben de ziekenhuizen gezamenlijke ambities geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van de 2e-lijns kinderzorg.

De beste zorg voor het kind
MosaKids Kinderziekenhuis en Zuyderland kiezen ervoor om op een aantal gebieden samen te werken aan de beste kindzorg, op de juiste plaats. Hiervoor gaan zorgverleners nauwer samenwerken in het zorgproces, gezamenlijk aan de slag met verbetertrajecten, uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van medische professionals. Ook zal er sneller uitwisseling van professionals plaatsvinden. Dit alles om ervoor te zorgen dat de kinderen zo snel mogelijk bij de juiste zorgverlener komen en zo min mogelijk van ziekenhuis naar ziekenhuis worden verwezen. Met andere woorden: zorg op de juiste plek; dichtbij als het kan, wat verder weg als zorg daarvan beter wordt.

Specialismes
In de overeenkomst staan afspraken en ambities voor de specialismes allergologie, maag- darm en leverziekten, longziekten en nierziekten. Binnen de allergologie heeft het Zuyderland bijvoorbeeld een zogenaamde ‘provocatie unit’ voor diagnostiek bij voedselallergieën, waar patiënten uit de hele regio naar worden doorverwezen. Andersom maakt de kinderallergoloog uit Zuyderland eenmaal in de maand deel uit van de allergiepoli in het MUMC+. Zo worden kennis en ervaring bij elkaar gebracht.  

Virtueel behandelteam
In de zorg voor kinderen met maag-, darm- en leverziekten (MDL) en kinderlongziekten willen Zuyderland en MosaKids Kinderziekenhuis gezamenlijke behandelteams opzetten. Zo ontstaat er voor kinderen met bepaalde ziekten zoals bijvoorbeeld darmontstekingen en astma een eigen ‘virtueel behandelteam’ dat kan werken op beide locaties, maar ook op één van de locaties. Zo wordt het kind sneller behandeld in de juiste setting, maar is er ook voor de zorgverlener meer continuïteit. Naast deze concrete afspraken binnen de genoemde specialismes, is het de ambitie om ook te werken aan afspraken over samenwerking binnen de andere specialismes binnen de kindzorg.

Gezamenlijk doel
Gertjan Driessen, kinderarts en hoofd van de afdeling kindergeneeskunde in het MosaKids Kinderziekenhuis, is verheugd over de samenwerking: ‘Goede samenwerking met onze ‘directe buren’ is cruciaal: we hebben hetzelfde doel, we gaan allebei voor goede kindzorg. Dat bereiken we sneller mét elkaar dan naast elkaar. Verschillende specialisten op het gebied van kindzorg van MosaKids Kinderziekenhuis en Zuyderland Medisch Centrum werkten al jaren samen. Maar op een bepaald moment moet je die samenwerking formaliseren: met gezamenlijke uitgangspunten, afspraken en ambities, waarmee we de komende jaren weer verder kunnen. Dat hebben we nu gedaan, dus ik ben erg enthousiast over de stappen die we de komende tijd weer gaan zetten.’

Jochem van den Berg, hoofd van de afdeling kindergeneeskunde in Zuyderland MC, legt uit dat de samenwerking noodzakelijk is, vanwege de groeiende druk op beschikbaarheid van zorg in Nederland: ‘Het wordt momenteel duidelijk dat personeel en middelen voor het leveren van zorg niet onbeperkt zijn, ook in Zuid-Limburg. Die uitdaging moeten we als ziekenhuizen samen aanpakken: door samenwerken en afstemmen profiteren we van elkaars kracht en kennis. We zijn overtuigd dat de zorg voor het kind in onze regio daardoor niet alleen duurzamer beschikbaar zal blijven, maar dat de zorg ook beter wordt. Daarvan profiteren niet alleen patiënten, maar ook de zorgprofessionals. Zij willen immers de beste zorg voor hun patiënten.’

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst kindergeneeskunde

Foto (vlnr): Marieke Veelers (bedrijfskundig directeur Vrouw, Moeder + Kind Centrum MUMC+), Gertjan Driessen (hoofd kindergeneeskunde, MUMC+), Leonne Prompers (directeur MSB, Zuyderland MC), David Jongen (bestuursvoorzitter Zuyderland MC), Helen Mertens (bestuursvoorzitter MUMC+), Jochem van de Berg (voorzitter vakgroep kindergeneeskunde, Zuyderland MC) en Max Wellens (RVE-manager Moeder en Kind Zuyderland MC).

Sluit de enquête