Nieuws | 10 november 2017

Naar beter begrip van fractuurgenezing

In zijn rede op 10 november 2017 bij de aanvaarding van zijn leerstoel ‘Heelkunde in het bijzonder Traumachirurgie’ ging prof. dr. Martijn Poeze van het Maastricht UMC+ in op de noodzaak en de mogelijkheden van verbeteren van fractuurgenezing.    

callusvorming in fractuurgenezingcallusvorming in fractuurgenezingFractuurgenezing in de 21e eeuw is nog steeds met name gericht op juiste positionering van de breukvlakken en stabiliseren van de fractuur. Dat kan met een variatie van technieken en hulpmiddelen, van operatief plaatsen van platen schroeven en pennen tot non-operatief aanleggen van gips. Het juist positioneren en immobiliseren bevordert de botgroei en daarmee de fractuurgenezing. In ongeveer 5% en in risicogroepen tot 50% van de gevallen gaat dat echter niet goed en wil het bot niet aan elkaar groeien; de non-union fracturen.

Metabole oorzaak
In meer dan 80% van de gevallen speelt een gestoorde stofwisseling een essentiële rol in het ontstaan van deze non-union.  Twee groepen patiënten springen er dan uit. De eerst groep is die van de jonge multi-traumapatiënt die verminderde fractuurgenezing heeft. Dat komt doordat het lichaam zoveel compensatiemechanismen inzet dat er onvoldoende overblijft voor goede botgroei. De tweede groep is die van ouderen, bijvoorbeeld met een heupfractuur. Vaak is daar ook sprake van een metabole oorzaak van non-union ten gevolge van (relatieve) ondervoeding en eiwittekort.  

Onderzoek
De constatering dat voor verbetering van de fractuurgenezing meer nodig is dan het goed bij elkaar brengen van de breukvlakken en goede fixatie is de basis van het onderzoek in de leerstoel Traumachirurgie van Martijn Poeze: “Ondanks de lange geschiedenis van onderzoek naar fractuurgenezing is er echt nog wel een stap te zetten op dat gebied. Er is veel winst te boeken in fundamenteel onderzoek naar fractuurgenezing en toepassen van bevindingen. Hoe bouwt een botcel zich op in een aangedane omgeving en hoe vormen die cellen dan samen weer gezond en daarmee sterk botweefsel. Ook belangrijk is om diep inzicht op te doen over de stofwisseling en hoe je dat nuttig kunt aansturen. Juist een omgeving van een universitair medisch centrum waar wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg hand in hand gaan, biedt volop mogelijkheden om een verdiepingsslag te maken in de fractuurgenezing.”

Prof. dr. Martijn Poeze aanvaardde op 10 november 2017 met zijn oratie getiteld “(R)Evolutie in de traumachirurgie” de leerstoel Heelkunde,  in het bijzonder de Traumachirurgie.
Poeze is medisch hoofd van het Netwerk Acute Zorg Limburg en sectieleider van de Traumachirurgie van de afdeling Heelkunde van het Maastricht UMC+.