Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Nieuw initiatief stimuleert gezonde toekomst Limburgse jeugd

Provincie Limburg steunt project Your COACH Next Door

Het voorkomen van overgewicht bij kinderen op een leuke en interactieve manier en dicht bij huis. Dat is precies waar het project Your COACH Next Door op is gericht. Een initiatief van het Maastricht UMC+, het platform Jongeren op Gezond Gewicht Limburg (JOGGL), Provincie Limburg en de GGD's van Zuid- en Noord-Limburg. Your COACH Next Door is er voor kinderen met overgewicht die nu tussen wal en schip vallen en waar nog geen op maat gemaakt programma voor is. De Provincie Limburg steunt het nieuwe project met bijna anderhalve ton.

 

 

 

 

Overgewicht en obesitas zijn een groeiend maatschappelijk probleem. Ook bij kinderen. Er worden daarom initiatieven ontplooid om nadelige gezondheidseffecten van obesitas bij jeugd te voorkomen. Zo is er het landelijke project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), dat zich vooral richt op preventie van overgewicht. Aan de andere kant zijn er programma's zoals COACH (Centre for Overweight Adlolescent and Childrens Healthcare) voor kinderen bij wie obesitas al een feit is.

Gat dichten
Meestal zijn de projecten erop gericht om op een plezierige en interactieve manier te werken aan een gezonde leefstijl. Waar de preventieprogramma's voor een brede doelgroep zijn (vooral voor kinderen zonder overgewicht) en een initiatief als COACH voor een selecte groep (kinderen met ernstig overgewicht), is er nog geen op maat gesneden aanbod voor kinderen die al kampen met lichtere vormen van overgewicht. Your COACH Next Door moet het gat gaan dichten.

Succesvol
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de aanpak van COACH succesvol is. Het levert gezondheidswinst op voor kinderen en het sluit aan bij hun belevingswereld en is aansprekend. "Ieder kind is uniek en dat vraagt om een op maat gemaakte aanpak", zegt kinderarts Anita Vreugdenhil van het Maastricht UMC+. "Vanuit verschillende disciplines bieden wij ondersteuning. Dat gebeurt door zorgprofessionals en medici, maar ook door sportverenigingen, scholen, ambassadeurs en activiteiten vanuit het bedrijfsleven of andere instellingen. Ze richten zich allemaal op het bevorderen van een gezonde leefstijl, op een interactieve manier."

Voor iedereen
Bij het project Your COACH Next Door worden de krachten van JOGG en COACH gebundeld. Dicht bij de kinderen thuis, in hun eigen omgeving. Met een persoonlijke begeleider (de coach next door) worden kind en gezin geholpen om een gezondere leefstijl aan te nemen. In de gemeente Maastricht wordt gestart met een pilot, maar uiteindelijk zullen meer partijen in de provincie aanhaken. Een kwartiermaker gaat daarom aan de slag om de organisatorische en financiële kaders in kaart te brengen, zodat Your Coach Next Door voor zoveel mogelijk gezinnen beschikbaar komt.

Een gezonde provincie
Your COACH Next Door sluit uitstekend aan op de Sociale Agenda Limburg 2025 van de Provincie Limburg. Reden voor Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Werk en Welzijn, om het project een impuls te geven. "Er gebeuren in Limburg al veel goede dingen om gezond leven en bewegen bij de jeugd te bevorderen. Your COACH Next Door legt de verbinding tussen preventie en zorg en maakt hiermee de strijd tegen overgewicht bij kinderen compleet. Gezonde kinderen worden hopelijk ook gezonde volwassen en hun kinderen ook. Daar gaan wij voor!"

 

Sluit de enquête