Nieuwe afsprakenbrieven

Het Maastricht UMC+ heeft patiëntvriendelijke afsprakenbrieven ontwikkeld. Alle poliklinieken versturen voortaan deze nieuwe afsprakenbrieven in één en dezelfde stijl. Een patiënt die bij meerdere specialismen komt, zal dus zien dat de brieven er hetzelfde uitzien. Het kan hierbij gaan om een afspraak in het ziekenhuis, maar ook om een beeldbel-afspraak of een telefonische afspraak.

We hechten veel waarde aan de mening van onze patiënten. We hebben patiënten dan ook bevraagd over deze nieuwe brieven en hun suggesties zijn meegenomen.

Post of e-mail?

Los van deze ontwikkeling bieden we patiënten al een geruime tijd de keuze om de afsprakenbrief via post of via e-mail te ontvangen.

We sturen de afsprakenbrieven steeds vaker via e-mail. Kiest u er ook voor om de afsprakenbrief via e-mail te ontvangen? Dan hoeft u de brief niet te printen. Om zich voor de afspraak in het ziekenhuis te kunnen aanmelden is het tonen van de barcode op de mobiele telefoon óf het scannen van uw patiëntenpas voldoende.

Beschikt u niet over e-mail of wilt u niet van deze mogelijkheid gebruik maken? Dan ontvangt u de brief via de post. We zullen naast al onze digitale ontwikkelingen, voor degenen die wensen, altijd blijven communiceren op papier.

Wilt u uw keuze wijzigen? Neem dan contact op met Servicebureau Patiëntenregistratie of meld dit aan de balie op de polikliniek.

MijnMUMC+

Wist u dat u in MijnMUMC+ naast een deel van uw medische gegevens óók uw afsprakenbrief kunt inzien? Zo heeft u alle (afspraak)gegevens bij elkaar. Ga voor meer informatie naar mumc.nl/mijnmumc

Sluit de enquête