Nieuws | 30 oktober 2019

Nieuwe benoeming Raad van Toezicht

Prof. dr. Roger DassenProf. dr. Roger DassenProf. dr. Roger Dassen is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Maastricht UMC+/azM per 1 oktober jongstleden en daarna, per 1 januari 2020, als voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Dassen neemt dit voorzitterschap over van de heer prof.dr. G.H. Blijham.

De heer Dassen is op dit moment werkzaam als Chief Financial Officer bij chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Hij is Lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank en als Professor Auditing verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.