Nieuws | 4 juni 2018

Nieuwe faciliteiten Klinische Genetica officieel geopend

Vorige week (29 mei) werden een aantal gloednieuwe faciliteiten van de afdeling Klinische Genetica officieel geopend. Met de openingshandeling door de Raad van Bestuur werd de eerste bouwfase afgerond. Onderdeel van de verbouwing was onder meer de inrichting van een efficiënte NIPT-straat voor het uitvoeren van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT), een test waar alle zwangere vrouwen van Nederland gebruik van kunnen maken.

Gabriël Zwart (Raad van Bestuur) verricht de openingshandelingGabriël Zwart (Raad van Bestuur) verricht de openingshandelingHet Maastricht UMC+ is één van de drie centra in Nederland waar de NIPT mag worden uitgevoerd. Met de screening kan worden vastgesteld of het nog ongeboren kind mogelijk het down-, edwards-, of patau syndroom heeft. De NIPT is sinds 1 april 2017 beschikbaar als eerste screeningstest voor alle zwangeren in Nederland. Sindsdien heeft het Laboratorium Klinische Genetica al meer dan 20.000 NIPT-monsters verwerkt. Het nieuwe en efficiënt ingerichte laboratorium beschikt over hightech infrastructuur, zoals bijvoorbeeld een speciale robot om snel te kunnen pipetteren met gekoppelde en geautomatiseerde analyse-apparatuur.

Naast een nieuw NIPT-lab is ook de monsterontvangst onder handen genomen. Waar voorheen de monsters voor cellulair, moleculair en biochemisch onderzoek op drie locaties binnenkwamen is er nu één centraal punt gerealiseerd. Ook is het zogeheten pre-PCR laboratorium vernieuwd. In een dergelijk laboratorium worden voorbereidende werkzaamheden verricht om genetische analyses te kunnen uitvoeren. De verbouwing is zoveel mogelijk volgens de Lean Six Sigma gedachte uitgevoerd. Een bewezen methodiek om verspilling van geld, tijd en energie te beperken.

Over Klinische Genetica
Klinische Genetica beschikt naast een volledig NEN-EN-ISO 15189 geaccrediteerd klinisch genetisch laboratorium ook over een polikliniek. De afdeling participeert in verschillende door het ministerie van VWS erkende expertisecentra, zoals cardiogenetica, de ziekte van Huntington en zeldzame ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast is zij de enige binnen Nederland met een vergunning voor preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD). In Nederland wordt NIPT uitgevoerd door Maastricht UMC+, VUmc Amsterdam en Erasmus MC Rotterdam in het kader van de TRIDENT-2 studie.