Nieuws | 14 maart 2018

Nieuwe fase verbouwing SEH en HAP

nieuwe balie SEH en HAPnieuwe balie SEH en HAPDegene die er afgelopen jaar is geweest, heeft gemerkt dat er een grote verbouwing gaande is op de SEH en HAP in het Maastricht UMC+. Maar de zorg gaat tijdens de verbouwing gewoon door. Fasegewijs wordt het gehele niveau 0 van de zuid- en westvleugel van het hoofdgebouw van het ziekenhuis verbouwd en worden alle acute voorzieningen (SEH, HAP, AOA) daar geclusterd. Inmiddels is het al zover dat er een nieuwe ingang in de oksel van de beide vleugels is gerealiseerd. De nieuwe toegang, gescheiden balies en wachtkamers vervangen de oude entree van de SEH en HAP.
Met het afsluiten van deze verbouwingsfase is de HAP gevestigd op haar nieuwe en definitieve locatie. Voor de SEH is het in deze fase nog even doorwerken in tijdelijke voorzieningen. Eind 2018 moet alles klaar zijn. We proberen het natuurlijk te beperken maar tot die tijd kunnen de verbouwingswerkzaamheden tot enig ongemak leiden.