Nieuwe opleiding tot specialist ouderengeneeskunde binnenkort van start

Per 1 september 2020 kunnen artsen beginnen met de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM). De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten heeft de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de UM in februari gevisiteerd en afgelopen week de officiële erkenning voor de nieuwe opleiding afgegeven. Het splinternieuwe opleidingsinstituut verbreedt en versterkt het aanbod van medische vervolgopleidingen binnen het Maastricht UMC+.

Per 1 september 2020 kunnen artsen beginnen met de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM). De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten heeft de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de UM in februari gevisiteerd en afgelopen week de officiële erkenning voor de nieuwe opleiding afgegeven. Het splinternieuwe opleidingsinstituut verbreedt en versterkt het aanbod van medische vervolgopleidingen binnen het Maastricht UMC+.

Complexe zorgvraag
Alleen de meest kwetsbare en hulpbehoevende ouderen komen in aanmerking voor opname in een verpleeghuis. Deze patiënten hebben vaak een complexe zorgvraag. Daarnaast groeit het aantal (kwetsbare) ouderen dat zelfstandig woont. Deze groep is te intensief en complex voor de huisarts om alleen te kunnen behandelen. De specialist ouderengeneeskunde is dé medisch expert in de zorg voor deze kwetsbare en hulpbehoevende ouderen. Zowel in het verpleeghuis, als in de eerste lijn als adviseur van de huisarts.

Het hoofd van de nieuwe opleiding is dr. Mariëlle van der Velden-Daamen, specialist ouderengeneeskunde. "Het vak is heel divers: geriatrische revalidatiezorg, zorg voor mensen met dementie of chronisch somatische aandoeningen, palliatieve zorg en ondersteuning in de eerste lijn. Niet alles wat kan, hoeft. Het is niet zo, dat je in het verpleeghuis niets meer doet. Voordat je deze beslissing neemt, wil je wel weten wat er mogelijk aan de hand is. Diagnoses stellen gebeurt ook in het verpleeghuis." De actualiteit onderstreept de urgentie van voldoende huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, nu en in de toekomst. Maastricht leidt op voor en door de regio, zowel voor de ouderengeneeskunde als de huisartsgeneeskunde. Deze vakgebieden zijn complementair.

Infrastructuur aanwezig
De nieuwe opleiding wordt ondergebracht bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht, waar ook de driejarige specialisatie tot huisarts wordt aangeboden. Zo wordt de aanwezige infrastructuur optimaal benut. Tevens ontstaan op die manier mooie kansen voor onderlinge samenwerking tussen artsen in de vervolgopleiding en tussen de basisopleiding geneeskunde en de vervolgopleidingen. "De voorbereidingen voor de start zijn in volle gang. De aios voor de eerste lichting kunnen solliciteren tot 1 mei. Daarnaast wordt personeel geworven. Het onderwijs voor het eerste jaar is op hoofdlijnen klaar, waarbij we ook kijken naar innovaties in de zorg en in de opleiding."

Meer informatie: www.ouderengeneeskundemaastricht.nl

Sluit de enquête