NWO-beurzen voor talentvolle Maastrichtse onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft deze week aan acht talentvolle onderzoekers van de Universiteit Maastricht een prestigieuze subsidie toegekend, vier van hen zijn ook verbonden aan het Maastricht UMC+. Twee van die onderzoekers ontvangen een Vidi-financiering van 800.000 euro. De laureaten kunnen met deze financiering een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Twee andere jonge onderzoekers hebben een Veni-beurs gekregen van 250.000 euro. Deze beurzen zijn bedoeld voor pas gepromoveerde onderzoekers, die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft deze week aan acht talentvolle onderzoekers van de Universiteit Maastricht een prestigieuze subsidie toegekend, vier van hen zijn ook verbonden aan het Maastricht UMC+. Twee van die onderzoekers ontvangen een Vidi-financiering van 800.000 euro. De laureaten kunnen met deze financiering een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Twee andere jonge onderzoekers hebben een Veni-beurs gekregen van 250.000 euro. Deze beurzen zijn bedoeld voor pas gepromoveerde onderzoekers, die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan.

Vidi-beurzen
Dr. Jordi Heijman: Tijdreizen in de wereld van hartritmestoornissen
Hartritmestoornissen zijn een belangrijke doodsoorzaak. Om tot betere behandelingen te komen ontwikkelt Heijman nieuwe computermodellen om veranderingen in de elektrische eigenschappen van het hart, van enkele milliseconden tot dagenlang, te bestuderen. Deze veranderingen kunnen bijdragen aan de stabilisatie van ritmestoornissen en de huidige therapie beïnvloeden. In 2015 ontving Heijman ook al een Veni-subsidie voor zijn onderzoek op het snijvlak van knowledge engineering en cardiologie.

Dr. Ali Jahanshahianvar: Niet-invasieve hersenmodulatie met behulp van nanopartikels
Diepe hersenstimulatie (DBS) wordt frequent toegepast als behandeling voor neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Helaas is de behandeling invasief. Het 'invasieve' gedeelte leidt soms tot complicaties zoals een hersenbloeding. Ali Jahanshahianvar wil een niet-invasieve manier van DBS ontwikkelen, die tevens patiënt-specifieker is. Hiervoor maakt hij gebruik van magneto-elektrische nanopartikels die hersencellen kunnen stimuleren. In 2015 ontving Jahanshahianvar ook al een Veni-subsidie.

Veni-beurzen
Dr. Mor Dickman: Licht voor zicht. Op weg naar een innovatieve behandeling voor myopie
Bijziendheid (myopie) kan leiden tot blindheid en komt steeds vaker voor. Behandelingsmogelijkheden zijn beperkt. Dr. Dickman gaat een innovatieve behandelstrategie ontwikkelen, scleral crosslinking, om de onderliggende verzwakking van het oogwit (sclera) tegen te gaan en de progressie naar blindheid af te remmen of te stoppen.

Dr. Willemijn Jansen: Veerkracht als bescherming tegen Alzheimer hersenschade
We hebben dringend een behandeling tegen Alzheimer dementie nodig. Sommige mensen hebben Alzheimer hersenschade maar ervaren hiervan geen klachten, ze lijken beschermd te zijn. Willemijn Jansen bestudeert eiwitten in hersenvocht om de oorzaak van deze veerkracht te vinden en zoekt zo aanwijzingen voor een nieuwe behandeling tegen de ziekte van Alzheimer.

Over Vidi en Veni
Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers tot 5 jaar onderzoek doen. De Vidi-beurzen worden jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 503 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 81 gehonoreerd. De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 162 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze Veni-ronde is een totaalbedrag van 41,5 miljoen euro gemoeid.

NWO-Talentprogramma
Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn, Vidi op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Sluit de enquête