Onderzoek 'laatste levensfasezorg' tijdens coronacrisis

Wat is de ervaring van nabestaanden met de zorg in de laatste levensfase van patiënten tijdens de coronacrisis? Wat is het effect hiervan op hun rouwproces en welke ervaring hebben zorgverleners? Het Maastricht UMC+ participeert in een groot nationaal onderzoek (dat wordt geleid door het ErasmusMC) en zoekt nabestaanden, maar ook artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en andere zorgverleners die een online vragenlijst willen invullen over de zorg in de laatste levensfase.

Wat is de ervaring van nabestaanden met de zorg in de laatste levensfase van patiënten tijdens de coronacrisis? Wat is het effect hiervan op hun rouwproces en welke ervaring hebben zorgverleners? Het Maastricht UMC+ participeert in een groot nationaal onderzoek (dat wordt geleid door het ErasmusMC) en zoekt nabestaanden, maar ook artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en andere zorgverleners die een online vragenlijst willen invullen over de zorg in de laatste levensfase.

De meeste mensen die het virus oplopen genezen gelukkig, maar er overlijden helaas ook patiënten. Afscheid nemen van een dierbare is vanwege alle voorzorgsmaatregelen in de huidige situatie extra moeilijk. Dat geldt niet alleen als iemand overlijdt door het coronavirus, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen. Om te kunnen begrijpen wat de impact daarvan is, is het belangrijk om na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet.

Verbeteringen
"Een van de meest schrijnende gevolgen van de coronacrisis is dat mensen in eenzaamheid zijn overleden en dat er geen goed afscheid kon worden genomen", zegt prof. Marieke van den Beuken, hoogleraar Palliatieve zorg in het Maastricht UMC+. "Dit heeft mogelijk een langdurige invloed op zowel de nabestaanden als op de betrokken zorgverleners. Artsen en verpleegkundigen willen een zo optimaal mogelijke zorg leveren en dat gaat nu soms niet. Met dit onderzoek willen we kijken wat er goed ging, maar vooral ook waar nog verbeteringen zijn te behalen in het begeleiden van nabestaanden en zorgverleners."

Vragenlijst
Om een goed beeld te krijgen over de zorg in de laatste levensfase is een vragenlijst ontwikkeld. Met vragen als: Hoe is de zorg aan het levenseinde geweest en hoe heeft de coronacrisis deze periode beïnvloed? Maar ook: wat is het effect hiervan op het rouwproces van familieleden van personen die tijdens de crisis overlijden? Iedereen die recent heeft meegemaakt dat een naaste is overleden, wordt uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

Klik hier voor de vragenlijst voor naasten.
Klik hier voor de vragenlijst voor zorgverleners.
* Het invullen kost u ongeveer 15 minuten.

Aan dit onderzoek doen alle universitair medische centra in Nederland mee, evenals de Hogeschool Rotterdam en het Integraal Kankercentrum Nederland. De studie wordt geleid door het ErasmusMC en is een initiatief van Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland. Zie voor meer informatie: palliaweb.nl/corona/meedoen-aan-onderzoek/11-meedoen-aan-onderzoek

Sluit de enquête