Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Onderzoek langetermijngevolgen van covid bij kinderen

Kinderen krijgen niet vaak covid-19, maar ze worden soms ziek en in zeldzame gevallen is ziekenhuisopname nodig. Kinderlongartsen kunnen vragen van ouders over hoe het verder zal gaan met het kind niet goed beantwoorden. Daarom begint deze week een onderzoek naar de langetermijngevolgen van covid-19 bij kinderen. Het Maastricht UMC+ is één van de drie onderzoekscentra waar de studie al worden uitgevoerd, naast het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC) en het Sophia Kinderziekenhuis (ErasmusMC).

Langdurige klachten bij kinderen?

Kind corona (iStock)

Het is bekend dat (jong)-volwassen die covid-19 hebben gehad (met en zonder ziekenhuisopname) langdurige klachten kunnen hebben van vermoeidheid, concentratieproblemen, kortademigheid en conditieverlies. Over de gevolgen bij kinderen zijn slechts beperkt gegevens beschikbaar en ook internationaal is hier nog geen onderzoek naar gedaan. Ondanks de geruststellende informatie die kinder(long)artsen op dit moment hebben over het coronavirus op jonge leeftijd, is het belangrijk om dit vervolgonderzoek uit te voeren, zodat ouders en kinderen in de toekomst beter kunnen worden geïnformeerd en begeleid.

Vervolgonderzoek
De COPP2-studie wordt geleid door kinderlongartsen van het Amsterdam UMC en is een samenwerkingsverband tussen 47 Nederlandse kinderafdelingen, de COPP-studie, en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Zij willen, zonder het kind te veel te belasten een antwoord te vinden op de vraag: “Welk effect heeft covid-19 op kinderen?” Deze COPP2-studie is het vervolg op de eerdere studie, waarin van kinderen die in het ziekenhuis zijn gediagnosticeerd met covid-19 klachten en van wie bijzonderheden bij lichamelijk onderzoek, radiologisch of bloedonderzoek zijn genoteerd.

Voor de tweede fase worden patiënten uitgenodigd voor een vervolgbezoek in het Maastricht UMC+, Amsterdam UMC of het Erasmus MC, zes tot twaalf maanden na de opname in het ziekenhuis. Tijdens een afspraak op de polikliniek kijkt de arts of er blijvende klachten of afwijkingen zijn. Met vragenlijsten wordt de kwaliteit van leven in kaart gebracht en de longfunctie wordt onderzocht. Er wordt hard gewerkt aan een uitbreiding van dit onderzoek, waarbij ook de nieren, de bloedstolling, de hartfunctie en de afweerrespons worden onderzocht. Hiermee wordt een volledig beeld verkregen van de mogelijke langetermijneffecten van covid-19 bij kinderen.

Meer weten?
Meer informatie over dit onderzoek is hier te lezen. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis zet zich in om dit onderzoek financieel mogelijk te maken. Bekijk de crowdfunding pagina hier.

Sluit de enquête