Onderzoek naar zorgervaring chronische patiënten in coronatijd

Het Maastricht UMC+ is een landelijk onderzoek gestart naar de ervaringen van verschillende groepen chronische patiënten tijdens de corona-crisis. De zorg voor patiënten met COPD, longfibrose of hartfalen moest namelijk noodgedwongen anders worden georganiseerd. De onderzoekers willen graag weten wat het effect van bijvoorbeeld de vermindering van het aantal face-to-face contacten met huisartsen of medisch specialisten en de afschaling van de thuiszorg is geweest. Ook psychosociale gevolgen als angst voor besmetting of eenzaamheid worden in kaart gebracht.

Het Maastricht UMC+ is een landelijk onderzoek gestart naar de ervaringen van verschillende groepen chronische patiënten tijdens de corona-crisis. De zorg voor patiënten met COPD, longfibrose of hartfalen moest namelijk noodgedwongen anders worden georganiseerd. De onderzoekers willen graag weten wat het effect van bijvoorbeeld de vermindering van het aantal face-to-face contacten met huisartsen of medisch specialisten en de afschaling van de thuiszorg is geweest. Ook psychosociale gevolgen als angst voor besmetting of eenzaamheid worden in kaart gebracht.

De reguliere zorg is de afgelopen maanden afgeschaald door toenemende aantallen corona-patiënten. Zorg voor chronische patiënten moest daardoor op alternatieve manieren worden geleverd door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van beeldbellen of de inzet van eHealth-toepassingen. Maar ook thuiszorg en fysiotherapie werden afgeschaald en sociale contacten werden minder. Kortom, het leven zag er opeens anders uit. Inmiddels zijn we op de weg terug en start de 'normale' zorg gefaseerd weer op, maar er zijn natuurlijk lessen te leren uit de afgelopen periode.

Vragenlijsten
Om in kaart te brengen wat de impact is van de corona-crisis op patiënten met COPD, longfibrose of hartfalen is een speciale vragenlijst opgesteld. Patiënten wordt gevraagd naar hun ervaringen met de professionele zorgverlening de afgelopen twee maanden en naar de psychosociale gevolgen van de opgelegde maatregelen. De vragenlijst is het eerste deel van een groter onderzoek. In een later stadium zullen door middel van interviews thema's als angst, boosheid en eenzaamheid verder worden uitgediept. "Zo willen we uiteindelijk in beeld krijgen wat er goed ging in de zorgverlening en waar we nog verbetering in kunnen aanbrengen", zegt prof. Marieke van den Beuken, hoogleraar Palliatieve Zorg in het Maastricht UMC+. "Indien zich dan een nieuwe golf van besmettingen aandient, kunnen we de geleerde lessen gebruiken om de zorg daarop aan te passen."

De vragenlijst is volledig anoniem, kost 15-20 minuten om in te vullen en is te vinden op https://survey.ctcm.nl/covid19. Het onderzoek is een initiatief van het Maastricht UMC+ en wordt ondersteund door alle Expertise Centra Palliatieve Zorg in Nederland (PALZON), Harteraad, Longfonds en de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht.

Sluit de enquête