Onderzoeken COVID-19 door umc's leveren schat aan kennis en data op

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 heeft een enorme impact op de samenleving. De nood om een oplossing te vinden is hoog. De umc's van Nederland zijn snel in actie gekomen: ze hebben hun wetenschappelijke kennis gebundeld en zijn in rap tempo onderzoek gestart naar de oorzaken, behandeling en langetermijneffecten van COVID-19. Want samen bereik je meer.

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 heeft een enorme impact op de samenleving. De nood om een oplossing te vinden is hoog. De umc's van Nederland zijn snel in actie gekomen: ze hebben hun wetenschappelijke kennis gebundeld en zijn in rap tempo onderzoek gestart naar de oorzaken, behandeling en langetermijneffecten van COVID-19. Want samen bereik je meer.

Samen leveren al deze onderzoeken een schat aan data en nieuwe inzichten op in de strijd tegen het coronavirus. De resultaten en nieuwe technologie uit deze onderzoeken maken de umc's snel toepasbaar voor de samenleving. Daarmee leveren de umc's een bijdrage aan de ontwikkeling van een vaccin en andere oplossingen in de strijd tegen COVID-19. Onmiddellijk na de eerste alarmerende berichten over COVID-19 hebben de umc's hun onderzoekscapaciteit zoveel mogelijk gericht op het virus, variërend van onderzoek naar een vaccin, optimale behandeling, epidemiologie tot psychosociaal onderzoek. Het afgelopen decennium is veel kennis opgedaan door onder andere fundamenteel onderzoek. Dit toont het grote belang van investeren in kennis aan, want mede daardoor kunnen umc's op dit moment al bijdragen aan de snelle ontwikkeling van een vaccin.

Patiëntenzorg en onderzoek
Margriet Schneider, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): “De huidige coronacrisis heeft het belang van samenwerking extra zichtbaar gemaakt. Er zijn mooie samenwerkingen ontstaan tussen de verschillende umc’s, en dat levert unieke data en kennis op. Het Maastricht UMC+, UMC Utrecht en Erasmus MC onderzoeken bijvoorbeeld gezamenlijk het effect van COVID-19 op de darmen. Dat wij zowel patiëntenzorg als onderzoek onder één dak hebben is een groot voordeel voor de snelheid, kwaliteit en efficiency van onderzoek.” Daarnaast werken de umc’s met andere partijen in de regio aan gezondheidsvraagstukken.

Lees het gehele nieuwsbericht op de website van de NFU.

Sluit de enquête