Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Plustraject voor AIOS

Het MUMC+ wil vanuit haar strategie voor de toekomst meer verbinding maken tussen beleid, praktijk, onderzoek en opleiding. Daartoe worden diverse thema’s en maatschappelijk relevante vraagstukken zoals doelmatigheid van zorg, duurzame inzetbaarheid van werknemers en positieve gezondheid voortdurende geagendeerd. AIOS met meer dan gemiddelde belangstelling voor maatschappelijk relevante thema’s en het trainen van deze competenties, kunnen onder voorwaarden deelnemen aan onderwijsmodulen die worden aangeboden door de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University.

Het MUMC+ wil vanuit haar strategie voor de toekomst blijvend verbinding maken tussen beleid, praktijk, onderzoek en opleiding. Daartoe behoren diverse thema’s en maatschappelijk relevante vraagstukken zoals doelmatigheid van zorg, duurzame inzetbaarheid van werknemers en positieve gezondheid. De inzet van deze maatschappelijke thema’s in de zorg vragen om vaardigheden en discipline overstijgende competenties (red. CanMeds competenties) van de toekomstige professional.

Kent u een AIOS met meer dan gemiddelde belangstelling voor maatschappelijk relevante thema’s en het trainen van deze competenties? Dan kan hij of zij deelnemen aan één van de onderwijsmodulen uit diverse UM Master programma’s aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University.

De Raad van Bestuur MUMC+ vergoedt voor 4 AIOS deelname aan 1 van de modulen in de vorm van ‘Plustraject-Beurzen’ voor het voorjaar 2022.

Bent u van mening dat één (of meerdere) van uw AIOS in de gelegenheid gesteld moeten worden hun individuele profilering aan de hand van de actuele thema’s verder uit te bouwen? En herkent u binnen uw afdeling AIOS met een bijzondere belangstelling voor het trainen van de algemene competenties om zo hun individuele leerdoelen verder vorm te geven? Dan kunt u deze AIOS wijzen op de mogelijkheid zich aan te melden voor het ‘plus-traject’.

In de bijlage vindt u een beschrijving van de modulen alsook de voorwaarden waaraan de AIOS moet voldoen. U zult de AIOS een aanbevelingsbrief en toestemmingsbrief geven, te weten dat deelname van een geselecteerde AIOS aan dit traject betekent dat hij/zij gedurende acht weken één dag verplicht onderwijs heeft, en dus niet op de werkvloer aanwezig kan zijn.
Aanmelden kan tot 1 november 2021!

In de hoop u van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met hoogachting,

Prof. dr. Walther van Mook, Directeur Academie Medische Vervolgopleidingen

Bijlage:
- aanmeldingsformulier Plustraject

Sluit de enquête