'Plustraject' voor AIOS

Het MUMC+ wil vanuit haar strategie voor de toekomst meer verbinding maken tussen beleid, praktijk, onderzoek en opleiding. Daartoe worden diverse thema’s en maatschappelijk relevante vraagstukken zoals doelmatigheid van zorg, duurzame inzetbaarheid van werknemers en positieve gezondheid voortdurende geagendeerd.

De inzet van deze maatschappelijke thema’s in de zorg vereisen belangrijke vaardigheden en discipline overstijgende competenties van de toekomstige professional. Hierbij kan gedacht worden aan medisch handelen, kennis en wetenschap, management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit en maatschappelijk handelen.

AIOS met meer dan gemiddelde belangstelling voor maatschappelijk relevante thema’s en het trainen van deze competenties, kunnen onder voorwaarden deelnemen aan onderwijsmodulen die worden aangeboden door de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University. Samen met de MUMC+ Academie Medische Vervolgopleidingen, en gelinkt aan de bovengenoemde thema’s, zetten UM Master programma’s hun deuren open voor geïnteresseerde en geëngageerde AIOS. De deelnemende Engelstalige master voor het voorjaar is:

  •  Healthcare Policy, Innovation and Management (HPIM)

De Raad van Bestuur MUMC+ vergoedt voor 4 AIOS deelname aan één van in de bijlage benoemde modulen in de vorm van ‘Plustraject-Beurzen’ voor het voorjaar 2021. De aanmeldingsprocedure is bijgevoegd.

De AIOS dient dan te voldoen aan de voorwaarden zoals in de aanmeldingsformulier aangegeven. De opleider zal de AIOS een aanbevelingsbrief en toestemmingsbrief geven, te weten dat deelname van een geselecteerde AIOS aan dit traject betekent dat hij/zij gedurende acht weken één dag verplicht onderwijs heeft, en dus niet op de werkvloer aanwezig kan zijn. Aanmelden kan tot 30 november a.s.!

Namens de MUMC+ Academie Medische Vervolgopleidingen en de Raad van Bestuur wensen wij jullie veel succes en een productieve en inspirerende tijd toe,

Dr. Helen Mertens, voorzitter RvB MUMC+ 
Prof. dr. Walther van Mook, directeur A-MVO 
Dr. Cindy Noben, coördinator Plus-traject A-MVO
Mevr. Danny Brans Brabant, vice-coördinator Plustraject A-MVO.

 

 

Sluit de enquête