Nieuws | 13 december 2017

Prematuren Bureau in Maastricht bestaat een jaar

Voor ouders die een kind krijgen dat te vroeg (prematuur) geboren is of een te licht geboortegewicht (dysmatuur) heeft, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Voor nazorg en goede begeleiding kunnen ouders sinds een jaar terecht bij het Prematuren Bureau waar een kinderarts-neonatoloog uit het Maastricht UMC+ en een jeugdarts van het consultatiebureau gezamenlijk spreekuur houden op een consultatiebureau in Maastricht.

Multidisciplinair spreekuur
Door een vroeggeboorte kan een verhoogd risico op medische problemen ontstaan en kan de ontwikkeling van een kind anders verlopen dan bij een kind dat op tijd geboren is. Vaak is extra zorg en aandacht nodig voor deze kwetsbare kinderen en hun ouders. Door deze bundeling van specialistische zorg kunnen ouders en hun kinderen beter begeleid worden.    

Vivian Haine, manager Jeugdgezondheidszorg van Envida
“Het is voor ouders van premature kindjes echt een zorg minder, als het consultatiebureau en het ziekenhuis hun controles en zorg gezamenlijk aanbieden. Eén loket, waar door bundeling van kennis en ervaring van beide partijen extra kwaliteit van zorg geboden wordt.”

Mark van der Hoeven, kinderarts-neonatoloog Maastricht UMC+
“Dat de kinderen nu door de kinderarts-neonatoloog en de jeugdarts tegelijk gezien kunnen worden, zie ik als een grote voortuitgang. De kinderarts die het kind in de couveuse heeft behandeld brengt de kennis mee over de bijzonderheden, die het te vroeg geboren kind op de afdeling neonatologie heeft meegemaakt. De  jeugdarts en de jeugdverpleegkundige brengen hun kennis en ervaring mee over de ontwikkeling, de voeding en de sociale situatie van het gezin. Zo kan er een beleid op maat voor kind en ouders worden geformuleerd.”     

Follow-up ouders
Als een te vroeg geboren baby na ontslag uit het ziekenhuis naar huis mag, beslist de kinderarts-neonatoloog in overleg met de ouders of zij in aanmerking komen voor begeleiding bij het Prematuren Bureau. Ouders hoeven niet meer én naar het ziekenhuis én naar het consultatiebureau voor de nazorg, maar kunnen bij het laagdrempelige Prematuren Bureau terecht. Klik hier voor meer informatie over het prematuren spreekuur.