Preventie van dementie? Campagne voeren!

Psychologe Irene Heger promoveert op leefstijl en dementiepreventie

Hoe kan je de kans op dementie verkleinen door gezond te leven? Geïnspireerd door deze vraag werkte psychologe Irene Heger aan haar proefschrift ‘Towards Primary Prevention of Dementia’. Donderdag 24 maart verdedigde ze haar proefschrift, waarin ze de relatie onderzoekt tussen leefstijl en dementierisico én pleit voor grootschalig campagnevoeren.

Het onderzoek van Heger vond plaats bij het Alzheimer Centrum Limburg, dat onderdeel is van het Maastricht UMC+ en samenwerkt met de GGD en diverse zorginstellingen en huisartsen in de regio.

Leefstijl en dementierisico
Het proefschrift gaat in de eerste plaats in op de relatie tussen gezond leven en dementie risico. Uit het onderzoek is gebleken dat mensen met een ongezondere leefstijl (op basis van de zogenaamde LIBRA-score) sneller achteruitgaan in hun denkvermogen en meer breinschade hebben vergeleken met mensen met een gezondere leefstijl.

Grote winst
Mede door dit onderzoek is er toenemend bewijs dat via een gezonde leefstijl het aantal mensen met dementie wereldwijd kan afnemen. Dit is een belangrijk gegeven, zeker gezien het feit dat het aantal mensen met dementie wereldwijd sterk toeneemt. Volgens Alzheimer Nederland zal het aantal mensen met dementie in Nederland groeien van 300.000 dit moment naar 600.000 in 2050. Bovendien is er op dit moment nog geen medicijn beschikbaar is tegen dementie.

Informeren over gezonde leefstijl
Tijdens haar promotie ontwikkelde Heger met collega’s een bewustwordingscampagne in combinatie met de MijnBreincoach app om mensen te informeren over een hersengezonde leefstijl. Limburgse winkels, verenigingen en organisaties konden zich aansluiten als vriend van de campagne en zo helpen bij het verspreiden van de campagneboodschap.

Campagne uitrollen
Ook onderzocht Heger onder ruim duizend Limburgers of de campagne effect had: ‘de campagne leidde tot meer bewustzijn en inzicht bij mensen die ermee in aanraking zijn gekomen. Wat dat betreft was het een succes. Tegelijkertijd leidde de campagne niet tot meer bewustzijn bij alle Limburgers. Waarschijnlijk is de campagneboodschap dus niet bij genoeg mensen aangekomen. Ik pleit er dus voor om de campagne breder en gerichter uit te rollen, het liefst in heel Nederland. Gelukkig zijn er inmiddels steeds meer andere regio’s in Nederland die dit campagne-format overnemen om ook hun regio meer bewust te maken van het belang van een hersengezonde leefstijl.’

Irene Heger en Kay Deckers - preventie van dementie

Foto: Irene Heger en haar collega dr. Kay Deckers, ook onderzoeker op het gebied van dementiepreventie

Sluit de enquête