Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Prof. dr. Jan Hamers genomineerd voor Huibregtsenprijs

Prof. dr. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg aan het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht is dit jaar een van de zes genomineerden voor de Huibregtsenprijs. Het onderzoek van Hamers richt zich op verbetering van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, kwaliteit van zorg en kwaliteit van werk van zorgmedewerkers. Hamers is tevens de founding father van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Prof. dr. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg aan het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht is dit jaar een van de zes genomineerden voor de Huibregtsenprijs. Het onderzoek van Hamers richt zich op verbetering van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, kwaliteit van zorg en kwaliteit van werk van zorgmedewerkers. Hamers is tevens de founding father van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe en met deze vergrijzing groeit ook de druk op de zorg voor onze oudere medemens. Hoe richten we, met vaak beperkte budgetten, die zorg optimaal in? In verpleeghuizen kan gebrek aanzorgmedewerkers soms leiden tot maatregelen die de kwaliteit van leven van bewoners niet ten goede komen. Maatregelen die ook nog eens niet goed zijn onderzocht. Zijn ze nodig en leiden ze wel tot efficiëntere zorg?

'Team science'
Gezondheidswetenschapper Jan Hamers heeft een eigen visie ontwikkeld om dergelijke vragen te beantwoorden: de problemen diepgaand onderzoeken in teams waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn, en vervolgens de inzichten direct vertalen naar de praktijk. Voor de implementatie van de bevindingen wordt zo onmiddellijk draagvlak gecreëerd. Met het oprichten van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg heeft hij laten zien wat team science kan betekenen: geef onderzoekers de ruimte hun ideeën uit te werken binnen de bredere context van de werkplaats en stuur niet alleen op wetenschappelijke output, maar op inhoud en concrete maatschappelijke opbrengsten.

Gedrevenheid
De jury van de Huibregtsenprijs is onder de indruk van de bijzondere gedrevenheid van Hamers, die zowel zichtbaar is in zijn carrièrepad –van verpleegkundige naar hoogleraar –als in de concrete uitwerking van zijn onderzoek, is prijzenswaardig. Hamers is een inspirator en een verbinder, die niet zal rusten tot zijn bevindingen een plek hebben gevonden in de praktijk met als doel de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren én de kwaliteit van werken van zorgmedewerkers.

Over de Huibregtsenprijs
De Huibregtsenprijs is in 2005 ingesteld door het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappijen vernoemd naar ir. Wouter Huibregtsen. De prijs gaat naar een recent onderzoeksproject dat wetenschappelijke kwaliteit en vernieuwing combineert met een bijzondere maatschappelijke meerwaarde of outreach.

Bron: Persbericht Avond van Wetenschap & Maatschappij

 

Sluit de enquête