Prof. dr. Onno van Schayck genomineerd voor Huibregtsenprijs 2019

Hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM), prof. dr. Onno van Schayck, is een van de zes genomineerden voor de Huibregtsenprijs 2019. De prijs gaat naar een recent onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is met duidelijke maatschappelijke relevantie. In zijn onderzoek kijkt Onno van Schayck naar een groot aantal verschillende terreinen waar preventie zou kunnen leiden tot een betere gezondheid.

Hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM), prof. dr. Onno van Schayck, is een van de zes genomineerden voor de Huibregtsenprijs 2019. De prijs gaat naar een recent onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is met duidelijke maatschappelijke relevantie. In zijn onderzoek kijkt Onno van Schayck naar een groot aantal verschillende terreinen waar preventie zou kunnen leiden tot een betere gezondheid.

Mede om die reden was hij afgelopen jaar intensief betrokken bij de totstandkoming van het Nationaal Preventieakkoord als wetenschappelijk adviseur van staatssecretaris Paul Blokhuis. Op 7 oktober 2019 maakt juryvoorzitter Wim van Saarloos (president KNAW) bekend wie de Huibregtsenprijs wint, tijdens de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Haagse Ridderzaal.

Uit het juryrapport:
De laatste jaren is de aandacht voor de invloed van levensstijl op gezondheid toegenomen. Het is duidelijk dat zaken als ongezond eten, roken, te weinig beweging en het gebruik van te veel alcohol een belangrijke bijdrage leveren aan de totale ziektelast. Preventie en voorlichting is belangrijk, maar hoe stimuleer je gezond gedrag? In zijn onderzoek kijkt Onno van Schayck naar een groot aantal verschillende terreinen waar preventie zou kunnen leiden tot een betere gezondheid.

Zo heeft Van Schayck een programma opgezet om het stoppen met roken te stimuleren via de werkplek en leidt hij een gecontroleerd experiment op basisscholen dat gezonde gewoontes bij kinderen stimuleert. Maar ook onderzocht hij de mogelijkheden om blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen van mensen in ontwikkelingslanden door het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kookoventjes. Al dit onderzoek leidde tot vele toppublicaties en wereldwijde belangstelling van media.

Zonder twijfel zijn de uitkomsten van het werk van Van Schayck direct relevant voor een betere gezondheidszorg, maar ook opvallend zijn de bijdragen van Van Schayck aan belangrijke internationale commissies rond preventie. Het meest in het oog springend is zijn rol bij het Nationaal Preventieakkoord. Dit akkoord moet de komende jaren in Nederland leiden tot gezonder gedrag op het gebied van roken, voeding en bewegen. Van Schayck was bij de totstandkoming hiervan intensief betrokken in de rol van wetenschappelijk adviseur voor staatsecretaris Blokhuis – een prachtige manier om de kennis uit onderzoek te benutten en zo bij te dragen aan het adagium: voorkomen is beter dan genezen.

De andere vijf genomineerden zijn: prof. dr. Cisca Wijmenga (UMCG), prof. dr. Pauline Westerman (RUG), prof. dr. Bas Bloem (Radboudumc), prof. dr. Carla Hollak (Amsterdam UMC) en prof. dr. ir. Tanja van der Lippe (UU).

Sluit de enquête