Prof. dr. Stef Kremers gestart als lid Raad van Bestuur Maastricht UMC+

Op maandag 1 november is prof. dr. Stef Kremers gestart als nieuw lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ en als vice-decaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML). In beide functies neemt hij het stokje over prof. dr. Nanne de Vries die na 10 jaar in de Raad van Bestuur zijn academische loopbaan in Maastricht voortzet als voorzitter van de vakgroep Gezondheidsbevordering. De Vries vervulde die functie ook van 2000 tot 2012.

Prof. Kremers is vakhoogleraar Gezondheidsbevordering. In zijn huidige onderzoek focust hij zich vooral op het stimuleren van gezond voedings- en bewegingsgedrag om overgewicht te voorkomen. “Dat is niet iets dat je met één simpele interventie kan doen, dat vraagt echt om systeemverandering en een integrale aanpak”, zegt Kremers. “Als je bijvoorbeeld gezonde voeding op school aanbiedt, zorg dan ook voor een gezond aanbod op de sportclub en maak gezonde voeding in de supermarkt aantrekkelijk, zodat kinderen op allerlei manieren blootgesteld worden aan een omgeving waarin de gezonde keuze gemakkelijker wordt. It takes a village to raise a child.Een missie die Kremers nu op bestuurlijk vlak gaat voortzetten.

Stef Kremers

Gezond Leven
Stimuleren van gezond gedrag vergt samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen volgens Kremers: “Om die synergie en samenwerking nu vanuit de Raad van Bestuur tot stand te kunnen brengen is voor mij een prachtige uitdaging. Die past ook naadloos in de ambitie van het Maastricht UMC+ om een sterkere rol te spelen in het bevorderen van de regionale gezondheid. Vanuit mijn eigen expertise draag ik graag mijn steentje bij om de strategie Gezond Leven verder vorm te geven.”

Academisch en maatschappelijk
De nieuwe vice-decaan van de FHML kent de Maastrichtse faculteit door en door en startte hier zijn carrière in de jaren ’90 met een studie Gezondheidswetenschappen. In 2002 volgde een promotie naar aanleiding van onderzoek op het thema roken, waarmee het zaadje om beroepsmatig bezig te zijn met preventie al vroeg was geplant. Uiteindelijk werd hij, naast hoogleraar in 2013, in 2018 voorzitter van de vakgroep Gezondheidsbevordering. Naast zijn academische carrière is prof. Kremers ook op maatschappelijk vlak actief bezig met het thema gezondheid. Zo is hij onder meer adviseur van de MVV Academy, waar jonge voetballers worden begeleid in hun sportcarrière en lid van de Raad van Advies van het Sportakkoord Maastricht. 

De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ bestaat per 1 november uit dr. Helen Mertens (voorzitter), prof. dr. Annemie Schols (vicevoorzitter), prof. dr. Geraline Leusink, drs. Gabriël Zwart en prof. dr. Stef Kremers.

Sluit de enquête