Raamovereenkomsten met architectenbureaus en installatieadviseurs

Maastricht UMC+ sluit na een intensieve Europese aanbesteding raamovereenkomsten met drie architectenbureaus en drie installatieadviesbureaus om invulling te geven aan uitdagende vastgoedopgaven voortkomend uit het Strategisch Vastgoedplan 2020-2040.

Met het afronden van het Strategisch Vastgoedplan met daarin de visie en strategie over de vastgoedontwikkeling van Maastricht UMC+ tot 2040 is gestart met allerlei grootschalige projecten die het ziekenhuis technisch en gebouwelijk voorbereiden op de toekomst. Vanuit het Strategisch Vastgoedplan zijn na de Europese aanbesteding raamovereenkomsten gesloten met drie architectenbureaus en drie installatieadviesbureaus die gaan helpen bij de ontwikkeling en het ontwerpen van de nieuwbouw-, renovatie- en verbouwplannen.

Invulling
Het doel van de raamovereenkomsten is het aangaan van een constructieve samenwerking om de komende jaren concreet invulling te geven aan de strategie en uitvoering van actuele bouwprojecten. Op korte termijn staan op stapel de grootschalige verbouwing van het 30 jaar oude hoofdgebouw met onder andere verbouwingen van de kliniek, polikliniek en laboratoria en de nieuwbouw van het zogenoemde gebouw T (vervanging van tijdelijke Provisorium) aan de zuidkant van het ziekenhuis. Er zijn  raamovereenkomsten gesloten met drie architectenbureaus (Wiegerinck, EGM en Architecten aan de Maas) en drie installatieadviesbureaus (Deerns, Royal Haskoning en Huygen) die gaan helpen bij de ontwikkeling en het ontwerpen van de nieuwbouw-, renovatie- en verbouwplannen. Omwille van de efficiëntie zijn integraal met de Europese aanbesteding voor de raamovereenkomsten tegelijk twee grote projecten aanbesteed, zijnde gebouw T  en de renovatie van de kliniek. Voor de nieuwbouw zullen Wiegerinck Architecten samen met Deerns het ontwerp verzorgen. EGM Architecten en Royal HaskoningDHV maken het ontwerp voor de kliniek. Binnen de raamovereenkomsten zullen de overige projecten te zijner tijd middels mini-competities worden gegund.

Samenwerking
Directeur Vastgoed en Huisvesting van Maastricht UMC+ Ger Biesmans spreekt zijn vertrouwen uit over de samenwerking: “Na een brede en zorgvuldige Europese aanbestedingsprocedure hebben wij contracten kunnen sluiten met enkele gerenommeerde bureaus die ons de komende jaren gaan helpen bij het realiseren van in ons Strategisch Vastgoedplan 2020-2040 vastgelegde plannen. Door de raamovereenkomsten gaan we een langdurige relatie aan voor een stabiele samenwerking die verder gaat dan louter uitvoeren van bouwopdrachten. Het bouwt aan vertrouwen in elkaars deskundigheid waardoor er goede synergie ontstaat voor mooie bouwopgaven en daarmee aan goede patiëntenzorg en onderzoek.”

Sluit de enquête