Nieuws | 30 mei 2016

Reactie op berichtgeving RTL Nieuws over calamiteitmeldingen

Vandaag (30-05) publiceerde RTL Nieuws een overzicht van calamiteiten die Nederlandse ziekenhuizen hebben gemeld bij de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), waaronder die van het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ besteedt veel en zorgvuldig aandacht aan het voorkomen van calamiteiten en treft op basis van eigen onderzoek en analyse structurele verbetermaatregelen om voortdurend de gezondheidszorg te blijven verbeteren, ook in het geval er zich toch een calamiteit voordoet. De IGZ erkende in het 'Verslag Jaargesprek' van december 2015 de inspanningen van het Maastricht UMC+ ten aanzien van calamiteitmeldingen: "Sinds de bespreking van het aandachtspunt calamiteitmelding (kwantiteit en kwaliteit) in december 2014 ziet de inspectie een duidelijke verbetering in het aantal meldingen dat wordt gedaan. Tevens is de kwaliteit van de analyses toegenomen. Het MUMC heeft veel aandacht besteed aan dit onderwerp."

Een aantal voorbeelden van de maatregelen die het Maastricht UMC+ treft om calamiteiten te voorkomen en verbetermaatregelen te treffen waar nodig:
- COOP: De Commissie Onderzoek Overleden Patiënten (COOP) van Maastricht UMC+ bestaat uit (oud)hoogleraren, me dici en ervaren verpleegkundigen die dossiers van alle overleden patiënten screenen en analyseren op onbedoelde gebeurtenissen met schade voor de patiënt, die mogelijk vermijdbaar was. Op basis daarvan wordt gekeken naar gerichte verbetermogelijkheden van de medische zorg.
- Risico-inventarisatie: Er worden structureel zogeheten FMEA's (Failure mode and effects analysis) uitgevoerd om mogelijke risico's in het zorgproces tijdig op te sporen en maatregelen te nemen.
- Centrale incidentcommissie: Sinds anderhalf jaar beschikt het Maastricht UMC+ over een centrale incidentencommissie bestaande uit een multidisciplinair team van specialisten en verpleegkundigen. De commissie geeft advies over verbetermaatregelen die genomen kunnen worden.
- Incidentanalyse: op basis van zogeheten tripod-analyse van calamiteiten worden gerichte verbetermaatregelen getroffen op afdelingsniveau en ziekenhuisbreed.

Ondanks alle (preventieve) maatregelen kunnen zich in een ziekenhuis toch (potentiële) calamiteiten voordoen. Ook in geval van twijfel meldt het Maastricht UMC+ deze bij de inspectie. RTL Nieuws geeft een incompleet overzicht van het aantal meldingen die het Maastricht UMC+ heeft gedaan bij de IGZ. In onderstaand schema het correct aantal meldingen per jaar, op basis van de eigen cijfers. Dit is in de lijn met het verwachte aantal meldingen:
2013: 14 meldingen
2014: 14 meldingen
2015: 18 meldingen

NFU
Zie ook: http://www.nfu.nl/actueel/melden-van-incidenten-leidt-tot-verbeteringen-in-de-zorg