Nieuws | 15 december 2017

Richtlijnen chemotherapie bij borstkanker aangepast

De volgorde van toediening van de verschillende soorten chemotherapie bij vrouwen met borstkanker is van invloed op de uitkomst van de behandeling. Medisch oncoloog Birgit Vriens, inmiddels werkzaam bij het Catharina ziekenhuis te Eindhoven, promoveerde op woensdag 13 december op het landelijke onderzoeksproject (de INTENS-studie) dat vanuit het Maastricht UMC+ werd uitgevoerd. Mede naar aanleiding van de studie wordt naar verwachting begin 2018 de richtlijn borstkanker voor Nederland gewijzigd en wordt landelijk de zogeheten AC-T chemotherapie ingevoerd.

Er zijn veel medicijnen die onder de groep cytostatica vallen, oftewel chemotherapie. Deze verschillende cytostatica worden gecombineerd, waardoor een krachtige combinatie ontstaat waarmee een tumorcel op meerdere fronten wordt aangevallen. Vriens onderzocht de chemotherapie bij vrouwen die vóór de operatie de chemotherapie toegediende kregen, zogenoemde neo-adjuvante chemotherapie.

Schema
Bij de start van de studie werden in Nederland en diverse andere Europese landen veel vrouwen met een vroeg-stadium borstkanker behandeld met het zogenoemde TAC- chemotherapie schema, in aanvulling op de borstoperatie. TAC staat voor een combinatie van drie verschillende soorten cytostatica die gelijktijdig gegeven worden tijdens zes kuren. Een alternatief schema is het AC-T-chemotherapie schema. AC werd hierbij gelijktijdig gegeven tijdens vier kuren, gevolgd door vier kuren behandeling met T. Bij het TAC-schema krijgen patiënten dus zes kuren, tegenover acht kuren bij het AC-T schema.

Volledig verdwenen
Uit het Maastrichts onderzoek blijkt nu dat de tumor in de borst bij patiënten die behandeld zijn met de AC-T chemotherapie iets vaker volledig verdwenen was. Verder bleek de groep patiënten bij wie de ziekte in een periode van vijf jaar niet was teruggekeerd, groter na behandeling met de AC-T chemotherapie in vergelijking met de TAC-chemotherapie. De behandelduur voor vrouwen die behandeld worden met het AC-T schema is weliswaar iets langer, maar de totale dosering per soort chemotherapie is lager waardoor er minder risico's zijn op bijwerkingen. Ook de kans op haarbehoud is groter als hoofdhuidkoeling bij de AC-T chemotherapie wordt toegepast.

Wijziging richtlijn
In de regio Zuidoost Nederland is direct na het onderzoek in alle ziekenhuizen al standaard AC-T chemotherapie gegeven bij specifieke patiënten. De verwachting is dat begin 2018 de richtlijn vroeg-stadium borstkanker voor heel Nederland wordt gewijzigd en landelijk de AC-T chemotherapie als een van de behandelopties wordt ingevoerd. Deze chemotherapie kan voor of na de operatie worden gegeven. Chemotherapie voor de operatie heeft voor veel patiënten voordelen. Als de behandeling aanslaat wordt de tumor kleiner waardoor een vrouw vaker een borstsparende operatie kan ondergaan. Als blijkt dat de reactie van de chemotherapie op de tumor minder gunstig is, kan de behandeling bovendien sneller worden aangepast waardoor een beter resultaat bereikt kan worden.

Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Daarmee is het in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Ongeveer 75 procent van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt is 50 jaar of ouder.

Onderzoeker Birgit Vriens werd bij haar onderzoek begeleid door prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen en dr. Maureen Aarts, beiden medisch oncoloog in het Maastricht UMC+.