Nieuws | 21 april 2017

Rubiconbeurzen voor twee Maastrichtse onderzoekers

Sandra Schipper en Mark van den Hurk, beiden in december 2016 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht, hebben van onderzoeksfinancier NWO een Rubiconbeurs gekregen. Deze beurs geeft veelbelovende startende wetenschappers de mogelijkheid internationale onderzoekservaring op te doen. In totaal ontvangen in deze toekenningsronde 22 wetenschappers een beurs. Sandra Schipper gaat met haar beurs gedurende 24 maanden onderzoek doen aan de afdeling Nanotherapeutics van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aken (D). Mark van den Hurk vertrekt voor 24 maanden naar het Laboratory for Human Neurophysiology and Genetics van de South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI).

Sandra Schipper gaat aan de Duitse RWTH onderzoek doen naar electieve hersenkoeling voor neuromodulatie. Ze werkt aan een project waarin een nieuwe behandelmethode wordt ontwikkeld en getest voor neurologische ziekten, zoals epilepsie, die veel voorkomen en moeilijk te behandelen zijn. Zij maakt daarbij gebruik van nanodeeltjes die aan cellen worden gekoppeld en vervolgens worden afgekoeld.

Mark van den Hurk wil met zijn onderzoek de aanleg voor depressie ontrafelen in patiëntspecifieke neuronen. Aan de SAHMRI in Australië gaat hij met behulp van revolutionaire technologie huidcellen herprogrammeren tot zenuwcellen. Via deze herprogrammering wil hij hersencellen maken van huidbiopten van depressiepatiënten. Zo kunnen de biologische aanleg voor depressie en het werkingsmechanisme van antidepressiva met geavanceerde celmoleculaire analysemethoden worden bestudeerd.

Rubicon
Wetenschappers kunnen met hun financiering uit Rubicononderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf (max. 24 maanden). De Rubicon is de rivier die Julius Caesar overstak in 49 v. Chr., voorafgaand aan de zegereeks die leidde tot zijn beroemde uitspraak 'veni, vidi, vici'. NWO koos Rubicon in 2005 als naam voor het persoonsgerichte programma dat een bijdrage wil leveren aan het behoud van talentrijke, reeds gepromoveerde onderzoekers voor de wetenschap. NWO ontving in deze ronde 78 aanvragen voor de Rubiconsubsidie. De 22 onderzoekers die een beurs krijgen, gaan naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en België.