Nieuws | 8 december 2017

Save the date - symposium Onderzoek van klinisch onderwijs

Beste allemaal,

Graag willen wij het volgende onder de aandacht brengen.

Na de succesvol verlopen eerste editie, zal op donderdag 7 juni 2018 voor de tweede keer het Onderzoek van klinisch onderwijs symposium plaatsvinden, georganiseerd door SHE en de MUMC+ Academie. Dit middagsymposium heeft als doel het uitwisselen van kennis en ideeën over ‘onderzoek naar medisch en verpleegkundig onderwijs in de klinische praktijk’, om zo te komen tot meer samenwerking tussen onderzoekers en zorgprofessionals. Thema van deze editie is duurzame inzetbaarheid.

De middag zal worden gevuld met presentaties, posters en een workshop/ideeënronde. Doet u onderzoek naar onderwijs in de klinische praktijk en lijkt het u leuk een poster te presenteren, laat het ons weten. Deelname is gratis en accreditatie is verkregen bij ABAN. Verdere informatie over aanmelding en het programma volgt begin 2018.

Vriendelijke groet,

De organisatie:
Anneke van der Niet (a.vanderniet@maastrichtuniversity.nl)
Greet Fastré (g.fastre@maastrichtuniversity.nl)
Diana Dolmans
Jeroen van Merriënboer
Walther van Mook
Uli Strauch
Michel van Zandvoort