Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Sterilisatiemethode maakt hergebruik mondmaskers mogelijk

Onderzoek in het Maastricht UMC+ heeft aangetoond dat medische FFP2-mondmaskers volledig kiemvrij gemaakt kunnen worden door zogeheten plasmasterilisatie. Op die manier kan een mondneusmasker in totaal drie keer worden gebruikt in plaats van het na eenmalig gebruik weg te gooien. Deze methode is vandaag door het RIVM gevalideerd.

Onderzoek Maastricht UMC+ toont effectiviteit van plasmasterilisatie aan

Oriënterend onderzoek in het Maastricht UMC+ heeft aangetoond dat medische FFP2-mondmaskers volledig kiemvrij gemaakt kunnen worden door zogeheten plasmasterilisatie. Op die manier kan een mondneusmasker in totaal drie keer worden gebruikt in plaats van het na eenmalig gebruik weg te gooien. Deze methode is vandaag door het RIVM gevalideerd.

In het Maastricht UMC+ werden FFP2-mondmaskers op een aantal afdelingen ingezameld in verband met de dreigende tekorten aan beschermende hulpmiddelen. Deskundige steriel-medische hulpmiddelen Roy Pelzer van de afdeling medische microbiologie deed onderzoek naar de mogelijkheid tot plasmasterilisatie van de gecontamineerde mondmaskers. Daaruit bleek dat met deze methode effectief alle micro-organismen worden gedood. Het RIVM toetste vervolgens onder meer de filtrerende werking van deze maskers. Door onderzoek van onder meer Pelzer en het RIVM is aangetoond dat het hulpmiddel ten minste drie keer kan worden gebruikt in plaats van eenmalig.

Plasmasterilisatie
Bij plasmasterilisatie wordt gebruik gemaakt van waterstofperoxide bij een lagere temperatuur dan bijvoorbeeld stoomsterilisatie. Wanneer dit proces in vacuüm wordt uitgevoerd is 60 °C genoeg om alle micro-organismen te doden. Veel hittegevoelige materialen zoals kunststoffen of elektrische onderdelen kunnen dan ook worden gesteriliseerd met deze methode zonder dat het bijvoorbeeld smelt. Met de plasmasterilisator kunnen er op dit moment maximaal 2400 mondmaskers per dag voor hergebruik beschikbaar worden gemaakt.

Lees hierover ook meer op de website van het RIVM.

Sluit de enquête