Technische oorzaak IT-storing

Donderdag 8 september was er een grote en langdurige storing in het ziekenhuis IT-systeem. Veel mensen hebben er hinder van ondervonden. De oorzaak werd gevonden in een technische storing. De CIO (Chief Information Officer) van het Maastricht UMC+ Paul Hillman legt uit.

“Zoals bij alle grote calamiteiten gaat het om een keten van gebeurtenissen, die onafhankelijk van elkaar geen probleem opleveren, maar als ze zich tegelijkertijd voordoen tot een ernstige verstoring in de normale gang van zaken kunnen leiden.
Ongeveer een jaar geleden is er een update geweest van een onderdeel van het IT-netwerk van het ziekenhuis. Dit netwerk is de operationele basislaag van het netwerk en daarmee de fundering voor vele andere kritische ICT-systemen in huis. Afgelopen donderdag werden er op datzelfde systeem reguliere beheerwerkzaamheden uitgevoerd. Dat gaat vrijwel altijd goed, maar er wordt rekening gehouden met verstoringen. Daarvoor zijn maatregelen en procedures ontworpen en geïmplementeerd die in werking treden mocht het fout gaan. Echter, doordat er een onbekende samenhang was met de update van ongeveer een jaar geleden, werd de toegang tot de herstelsystemen geblokkeerd. Als gevolg daarvan waren de noodprocedures voor systeemherstel niet uitvoerbaar. Met man en macht is ingezet op het weer toegang krijgen tot de beheermodules. Dat heeft de meeste tijd gekost. Nadat de toegang verkregen was, was het probleem heel snel verholpen en waren de systemen na testprocedures weer up-and-running. Helaas duurde dat een flink aantal uren. We doen gedetailleerd onderzoek naar de technische en softwarematige oorzaken van de storingen. De eerste maatregelen om herhaling te voorkomen zijn al getroffen. Er worden nog andere maatregelen genomen als dat uit verder onderzoek nodig blijkt.”

Sluit de enquête