Nieuws | 7 mei 2019

'Think globally, act locally'

NFU rapport: Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio

Albert ScherpbierAlbert ScherpbierBegin april heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het rapport 'Onderzoek en Innovatie' overhandigd aan minister Bruins van Medische zorg. Het plan schetst een verbindende rol van de universitair medische centra (umc's) in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht bij huis.

Albert Scherpbier is decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Daarnaast is hij een van de auteurs van het onlangs verschenen NFU-rapport met en voor de gezonde regio. Hij werd hierover geïnterviewd door de Gezondheidsraad. "Als umc’s acteren wij op globaal niveau, waar we gezamenlijk belangrijk onderzoek doen en aan grootse spannende projecten werken. Tegelijkertijd realiseren we ons meer en meer dat we de kennis die we op globaal niveau opdoen, juist op lokaal vlak in de praktijk moeten brengen."

Lees het hele interview op de website van de Gezondheidsraad.