Toelichting opgenomen patiënten met COVID-19 en vaccinatie

In de (social) media is momenteel veel aandacht voor het feit dat er in het Maastricht UMC+ relatief veel gevaccineerde patiënten zijn opgenomen met een COVID-besmetting. Vorige week waren gemiddeld acht op de tien patiënten op een gewone (niet IC) corona-afdeling gevaccineerd. Dat lijkt op het eerste oog een relatief hoog percentage dat verbazing oproept en nadere duiding verdient.

De corona-besmette patiënten op de verpleegafdeling hebben vrijwel allemaal een hoge leeftijd: 90% is ouder dan 70 jaar, 60% is 80 jaar of ouder. In vrijwel alle gevallen betreft het patiënten met andere onderliggende aandoeningen of in enkele gevallen onvoldoende immuunrespons door medicatie. De vaccinatiestatus van een patiënt wordt uitgevraagd in het anamnesegesprek en wordt op basis van deze informatie geregistreerd in het individuele behandeldossier.

Vaccinaties leiden niet in 100% van de gevallen tot immuniteit en bekend is dat bij ouderen de werking van vaccinaties sneller afneemt. Daardoor zijn ouderen vatbaarder voor ziekte. Maar ook bij ouderen beschermt vaccinatie voor een langere periode tegen ernstig ziek worden en voorkomt het dat mensen IC-behoeftig worden.

Volgens medisch moleculair microbioloog prof. dr. Paul Savelkoul wordt de hoge vaccinatiegraad bij de opgenomen coronapatiënten verklaard door de relatief oude patiëntenpopulatie in het Maastricht UMC+: “Bij een hoge vaccinatiegraad worden jongeren niet zo ziek dat ze in het ziekenhuis belanden, gevaccineerde ouderen met onderliggend lijden wel. Gelukkig zijn die ouderen gevaccineerd, anders zouden ze veel zieker zijn en mogelijk op de IC belanden zoals voor de vaccinaties het geval was.”

Informatie over de  gemiddelde vaccinatiegraad in Nederland vindt u op de site van het RIVM

Toevoeging d.d. 29-10-‘21
Wij constateren helaas dat bovenstaande in de sociale media vaak gebruikt wordt als bewijs dat vaccinatie niet helpt. Die conclusie is niet juist. Het betreft een momentopname bij een kleine groep patiënten op een gewone corona-afdeling, dus niet IC-afdeling. De situatie op de IC is dat 90% van de patiënten niet gevaccineerd zijn, immuun-onderdrukkende medicijnen gebruiken of een immuunstoornis hebben. Op bovenstaande geïsoleerde waarneming van de corona-afdeling kan zeker geen algemene trend gebaseerd worden, en al helemaal niet dat vaccinatie niet zou werken. Vast staat nog steeds dat, ook binnen de patiënten populatie binnen het Maastricht UMC+, vaccineren helpt tegen een corona-infectie. Ook bij afnemende werking blijft het een bescherming bieden tegen ernstige ziekte  waardoor in grote mate voorkomen wordt dat coronapatiënten op de IC opgenomen moeten worden. Vaccinatie heeft dus zin!

Sluit de enquête